Työyhteisön vuorovaikutuksen merkitys työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa

Alertumin kevään 2018 toinen seminaari pureutuu positiivisen työyhteisön vuorovaikutuksen ja asenteen vaikutuksiin työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa.

”Positiivisella asenteella ja hyvällä vuorovaikutuksella päästään parempaan työturvallisuuteen ja voidaan hyvin yhteisellä työpaikalla”, huomauttaa Alertumin kehitysjohtaja Lari Lindén.

”Työhyvinvointi syntyy työn arjessa ja on olennainen osa johtamista. Se vaikuttaa yhtä paljon organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen kuin työturvallisuuskin”, Lindén jatkaa.

Hyvin tehty turvallisuustyö on positiivista työnantajakuvan rakentamista

Alertumin toimitusjohtaja Riku Aho nosti Alertumin edellisessä seminaarissa, virtuaaliteknologian merkitys työturvallisuudessa, esiin koulutusten vaikuttavuuden ja kritisoi yksilöopintoina suoritettavia verkkokoulutusratkaisuja.

”Markkinoilla on tarjolla suuret määrät erilaisia verkkokoulutusratkaisuja, jotka eivät kuitenkaan yllä vaikuttavuudessa laadukkaan luokkamuotoisen, ryhmätöitä sisältävän opetuksen tasolle”, aho sanoi. Hän kutsuu sitä leirinuotio-ilmiöksi: yhteiset käytännön harjoitukset, toisten kokemuksista oppiminen ja ryhmätyöt jättävät kokemuksena ihmisiin pysyvämmän muistijäljen.

”Yritysten kannattaa myös muistaa, että hyvin tehty turvallisuustyö on positiivista työnantajakuvan rakentamista”, Aho painotti.

Alertumin missiona koulutusten järjestäjänä on luoda turvallisempi yhteiskunta

”Työturvallisuuskorttikurssi ei ainoastaan vähennä työtapaturmia, vaan se on oiva tilaisuus vaihtaa ajatuksia ja jakaa kokemuksia työturvallisuuteen liittyvistä asioista”, Alertumin koulutuspäällikkö Juho Impivaara kertoo omassa blogissaan Turvallisuuskoulutus – Pakkopullaa vai kaikkien etu.

”Se on myös mitä parhain paikka tarkastella omaa asennetta työturvallisuutta kohti ja viedä viestiä omalla positiivisella tekemisellä eteenpäin. Uskoisin kaikkien haluavan työpaikan, jossa työtä tehdään turvallisesti”, Impivaara toteaa.

SAK:n verkkojulkaisun mukaan suuri osa työtapaturmista sattuu keski-ikäisille, kokeneille työntekijöille. Työtapaturmaraporttien mukaan onnettomuuksia yhdistää huolimattomuus, ja suuri osa niistä olisi voitu välttää normaalilla varovaisuudella. Kokeneet työntekijät ovat myös suuressa roolissa siirtäessään toiminta- ja työskentelytapoja eteenpäin nuorempien seuratessa heidän tekemistään.

Työyhteisön vuorovaikutus osana hyvinvointia

Työyhteisön vuorovaikutus parhaimmillaan energisoi ja siivittää tiimit huipputuloksiin. Vuorovaikutuksella on myös pimeä puolensa – hiertävät suhteet voivat uhata jopa työkykyä.

”Pitääkö olla jokin ongelma, ennen kuin työpaikan vuorovaikutusta aletaan kehittämään”, kysyy seminaarissa puhujana oleva Valmennustalo Virran toimitusjohtaja Teija Mykrä.

”Hyvää ilmapiiriä kannattaa vaalia ja pitää yllä. Vuorovaikutustaitojen valmennus antaa virtaa ammattilliseen yhteistyöhön ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat voi oppia kääntämään ratkaisuiksi”, kiteyttää Mykrä.

Jos asenteen ja vuorovaikutuksen merkitys työhyvinvoinnissa ja työturvallisuudessa on sinua kiinnostava aihe, saatat haluta osallistua meidän aiheen mukaiseen seminaariimme 19.4.2018 klo 12-16 Espoon Otaniemessä.