Työsuojelun jatkokurssilta saat kaikki tarvittavat perusteet ja asiantuntijuuden työhyvinvoinnin parantamiseen ja kehittämiseen työpaikalla. Koulutuksessa opit myös mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Tietoa Työsuojelun jatkokurssista, työhyvinvointi

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
525 € + alv / webinaari
545 € + alv / lähikoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun ja työhyvinvoinnin jatkokurssin hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan.

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin jatkokurssi on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelun jatkokurssin kohderyhmä, työhyvinvointi

Työsuojeluvaltuutetut, -varavaltuutetut, työsuojelupäälliköttyösuojeluasiamiehet, esihenkilöt ja muu henkilöstö. Jatkokurssi sopii syventäväksi kooulutukseksi Työsuojelun peruskurssin käyneelle.

Työsuojelun jatkokurssin sisältö

Työhyvinvoinnin määritelmä

 • Työhyvinvoinnin tila Suomessa
 • Työhyvinvointi käsitteenä
 • Yksilön työkyky ja työhyvinvointi
 • Ergonomian osa-alueet

Työhyvinvointiin liittyvä työsuojelulainsäädäntö

 • Toimiva yhteisö ja työturvallisuuslaki
 • Työterveyshuoltolain vaatimukset
 • Muita työhyvinvointiin liittyviä lakeja ja asetuksia

Työhyvinvoinnin koordinoiminen ja mittarit

 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin tavoitteet ja mittarit
 • Muutostilanteet
 • Esihenkilön taidot ja työhyvinvoinnin johtaminen

Työn fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työhyvinvoinnin kuormittavuus, työssä jaksaminen

 • Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työhyvinvoinnin kuormitustekijät
 • Työaika ja työhön sidonnaisuus
 • Stressi ja työuupumus

Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi

 • Voimavaratekijöiden tunnistaminen, työn imu
 • Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • Keinoja työn kuormittavuuden hallintaan
 • Työsuojeluvalvonnan näkökulma

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli

 • Työkyvyn hallinta ja sen käytännöt
 • Varhaisen tuen vaiheet

Työhyvinvoinnin kehittäminen

 • Yhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet
 • Vastuut ja tehtävät työpaikalla
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen keinoja ja välineitä

Työsuojelun jatkokurssi tavoite

Tämän työhyvinvoinnin jatkokurssin tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö:

 • Ymmärtää mistä tekijöistä työtyytyväisyys, työkyky ja työhyvinvointi muodostuvat
 • Tuntee työhyvinvointiin liittyvän keskeisen työsuojelulainsäädännön
 • Osaa koordinoida työpaikan työhyvinvointia yhteistyössä koko työyhteisön kanssa
 • Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut työhyvinvoinnin kehittämisessä
 • Tuntee yleisimmät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työhyvinvoinnin kuormitustekijät työpaikalla ja miten niitä hallitaan
 • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit
 • Tietää kuinka työhyvinvointia koordinoidaan, sen mittarit ja seuranta
 • Ymmärtää kuinka työhyvinvointia kehitetään muutostilanteissa
 • Ymmärtää toimintatavat, joilla ylläpidetään työntekijöiden työkykyä ja tuntee varhaisen tuen mallin

Lue myös työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnin parantamisessa.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous