Työsuojelun jatkokurssilta saat kaikki tarvittavat perusteet työhyvinvoinnin parantamiseen ja kehittämiseen työpaikalla. Koulutuksessa opit myös mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja vastuut työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tietoa Työsuojelun jatkokurssista, työhyvinvointi

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
525 € + alv / webinaari
545 € + alv / lähikoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun ja työhyvinvoinnin jatkokurssin hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan.

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin jatkokurssi on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelun jatkokurssin kohderyhmä, työhyvinvointi

Työsuojeluvaltuutetut, -varavaltuutetut, työsuojelupäälliköttyösuojeluasiamiehet, esihenkilöt ja muu henkilöstö. Jatkokurssi sopii syventäväksi kooulutukseksi Työsuojelun peruskurssin käyneelle.

Työsuojelun jatkokurssin sisältö

Työhyvinvoinnin käsitteitä

 • Työhyvinvoinnin tila Suomessa
 • Työhyvinvoinnin määritelmät
 • Yksilön työkyky ja työtyytyväisyys
 • Ergonomian osa-alueet

Työhyvinvointiin liittyvä työsuojelulainsäädäntö

 • Toimiva yhteisö ja työturvallisuuslaki
 • Työterveyshuoltolain vaatimukset
 • Muita työhyvinvointiin liittyviä lakeja ja asetuksia

Työhyvinvoinnin johtaminen

 • Työhyvinvoinnin tavoitteet ja mittarit
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Muutostilanteet
 • Esihenkilön taidot

Työn fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormittavuus, työssä jaksaminen

 • Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät
 • Työaika ja työhön sidonnaisuus
 • Stressi ja työuupumus

Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi

 • Voimavaratekijöiden tunnistaminen, työn imu
 • Kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi
 • Kuormituksen hallinnan keinot
 • Työsuojeluvalvonnan näkökulma

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli

 • Työkyvyn hallinnan käytännöt
 • Varhaisen tuen vaiheet

Työhyvinvoinnin kehittäminen

 • Yhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet
 • Vastuut ja tehtävät työpaikalla
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen keinoja ja välineitä

Työsuojelun jatkokurssi tavoite

Tämän työhyvinvoinnin jatkokurssin tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi, työkyky ja työtyytyväisyys muodostuvat
 • Tuntee työhyvinvointiin liittyvän keskeisen työsuojelulainsäädännön
 • Osaa kehittää työpaikan työhyvinvointia yhteistyössä koko työyhteisön kanssa
 • Tuntee työsuojeluhenkilöstön ja eri osapuolten roolit ja vastuut työhyvinvoinnin kehittämisessä
 • Tuntee yleisimmät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät työpaikalla
 • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit
 • Tietää kuinka työhyvinvointia johdetaan, seurataan ja mitataan
 • Ymmärtää kuinka työhyvinvointia ylläpidetään muutostilanteissa
 • Ymmärtää toimintatavat, joilla ylläpidetään työntekijöiden työkykyä ja tuntee varhaisen tuen mallin

Lue myös työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous