Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssilta saat kaikki tarvittavat perustiedot työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun, esihenkilön ja vastuuhenkilön tehtävien hoitamiseen työsuojeluun- ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Tietoa Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssista

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari.
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
525 € + alv / webinaari
545 € + alv / lähikoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssin hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan. Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Peruskurssi on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Kurssi voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssin kohderyhmä

Työsuojelun ja työturvallisuuden perehdytyskoulutuksen kohderyhmää ovat työsuojeluvaltuutetut, -varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esihenkilöt ja muu henkilöstö​.

Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille työsuojeluorganisaatiossa toimiville sekä heille, joiden vastuulla on työnteon turvallinen järjestäminen, työn suunnittelu tai valvominen. Näin ollen työsuojeluvaltuutetun kurssi soveltuu erinomaisesti myös kaikille esimiestehtävissä toimiville työsuojelutoimintaan ja työturvallisuuteen perehtymiseksi sekä tuleville työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille.

Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssin sisältö

Johdatus työsuojeluun

 • Työsuojelun tavoitteet ja merkitys
 • Työsuojelun keskeinen sisältö
 • Työterveyshuolto
 • Työsuojelun valvonta

Työtapaturmat

 • Toiminta työtapaturmissa
 • Nolla tapaturmaa -periaate

Työsuojelun vastuut ja yhteistoiminta

 • Työnantajan ja työntekijän vastuut
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja oikeudet

Mitä työturvallisuuslaki edellyttää

 •  Työn vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi
 •  Työsuojelun toimintaohjelma
 •  Opetus ja ohjaus
 •  Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Pelastussuunnitelma ja onnettomuuksiin varautuminen

 •  Pelastussuunnitelma
 •  Ihmisten käyttäytyminen onnettomuustilanteissa
 •  Tulipalot
 •  Hätäilmoituksen teko

Työpaikan turvallisuusvälineistöön tutustuminen

 •  Käsisammuttimet (jauhe-, neste-, vaahto-, hiilidioksidisammutin)
 •  Sammutuspeite
 •  Paloposti ja muut sammutusvälineet
 •  Työpaikan ensiapuvalmius

Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssin tavoite

Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssin tavoitteena on, että kurssin suorittanut henkilö

 • Ymmärtää perustiedot työsuojelusta ja työturvallisuudesta
 • Ymmärtää työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja toimintaa tapaturmatilanteissa
 • Tietää työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 • Tuntee työnantajan ja työntekijän keskeiset lakisääteiset vastuut
 • Tietää tärkeimmät työsuojeluun liittyvät lait ja säädökset
 • Ymmärtää vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin periaatteet
 • Tuntee työsuojelun toimintaohjelman merkityksen
 • Tuntee pelastussuunnitelman ja osaa toimia pelastussuunnitelman ohjeiden mukaisesti
 • Tietää työpaikan turvallisuusvälineistön ja miten välineistöä tulisi käyttää.

Työsuojelun ja työturvallisuuden peruskurssi yritykselle

Järjestämme Työsuojelun ja työturvallisuuden perehdytyskoulutusta myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa yhden päivän (8h) työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Perehdytyskoulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous