Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutuksessa saat ohjeet miten toimia jos työpaikalla esiintyy työpaikkakiusaamista, miten toimia työntekijöiden välisissä ristiriitatilanteissa tai kohdatessa uhkaavan henkilön. Koulutuksessa käydään läpi myös turvallisen ja terveellisen työympäristön tekijät ja työympäristöön liittyvät lait ja säädökset.

Työsuojelukoulutuksen kohdehenkilönä on työsuojeluvaltuutetut, -varavaltuutetut, työsuojelupäälliköt, työsuojeluasiamiehet, esihenkilöt ja muu henkilöstö. Koulutus soveltuu jatkokoulutukseksi kaikille työsuojeluorganisaatiossa toimiville sekä heille, joiden vastuulla on työnteon turvallinen järjestäminen, työn suunnittelu tai valvominen.

Tietoa Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutuksesta

Toteutustavat
Luokkahuonekoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
475 € + alv/webinaarit
495 € + alv/luokkahuonekoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Hinta ryhmille on 2900€ + alv / ryhmä. Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutus on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutuksen sisältö

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

 • Fysikaaliset tekijät (melu, tärinä, säteily, valaistus, lämpötila, sisäilma
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Biologiset tekijät

Ennakoiva työsuojelu

 • Perehdytys osana ennakoivaa työsuojelua
 • Työsuojeluasiat työnopastuksessa

Työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden sovittelu

 • Työpaikan ristiriitatilanteet
 • Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy
 • Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja sovittelu

Toiminta työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteissa

 • Mikä on työpaikkakiusaamista
 • Häirinnän eri muodot, vaikutukset
 • Ennaltaehkäisy ja häirintään puuttuminen

Uhkaavan henkilön kohtaaminen

 • Ilmeinen väkivallan uhka työpaikalla
 • Uhkaavaan tilanteeseen varautuminen
 • Uhkaavan henkilön kohtaaminen
 • Toiminta uhkaavan tilanteen jälkeen

Työsuojelun ja työturvallisuuden jatkokoulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden vaikutukset
 • Tuntee yleisimmät fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät ja niiltä suojautumisen keinot
 • Tietää työympäristöä koskevat keskeiset lait ja säädökset
 • Tuntee ennakoivan työsuojelun menetelmät, perehdytyksen ja työnopastuksen
 • Ymmärtää työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden syyt ja ennaltaehkäisyn keinot
 • Osaa toimia työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteessa
 • Ymmärtää mitä tarkoittaa ilmeinen väkivallan uhka ja tuntee ennaltaehkäisevät keinot ja toimintatavat uhkatilanteessa

Työsuojeluvaltuutetun koulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous