Menivätkö työsuojeluvaalit oikein?

Työsuojeluvaaleista säädetään laissa. Työsuojeluvaalin järjestävät työntekijät ja prosessi kulkee tietyn kaavan mukaan. Jos teillä oli jo vaali, meni se oikein ja onnistuneesti? 

Useissa työpaikoissa järjestetään vuodenvaihteessa työsuojeluvaalit, joissa valitaan työntekijöiden edustajat työsuojelun yhteistoimintaanJos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää, niin työntekijät valitsevat vaalilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Jos organisaatiossa on vähintään 20 työntekijää, kuuluu lisäksi perustaa työsuojelutoimikunta.   

Työsuojeluvaalilla valitaan työsuojelutoimikuntaan myös muut työntekijöiden edustajatJos työpaikalla on paikallisesti sovittu työsuojeluasiamiehistä, niin myös nämä valitaan samalla kertaa.  

Valinta voidaan tehdä pienemmilläkin työpaikoilla. Työnantaja puolestaan nimeää työsuojelupäällikön työsuojelutoimikuntaan eli häntä ei tarvitse valita vaaleilla. 

Alertum järjestää työsuojelukoulutuksia, jotka antavat hyvät tietotaidot työsuojelun vastuutehtäviin valituille.

Työntekijät järjestävät työsuojeluvaalit 

Työsuojeluvaaleista säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa. Työsuojeluvaalin järjestävät työntekijät. Ennen työsuojeluvaaleja työsuojelupäällikön on kutsuttava eri henkilöstöryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan muun muassa työsuojeluorganisaation laajuudesta ja jäsenmäärästä. 

Työntekijöiden tulee sopia vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Työsuojeluvaalien käytännön järjestelyn tekee nykyinen työsuojelutoimikunta tai henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta, jossa tulee olla vähintään kolme jäsentä. 

Työsuojeluvaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle. Työnantaja ei saa myöskään vaikeuttaa työsuojeluvaalin järjestämistä. Lisäksi työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön tila työsuojeluvaalien järjestämiseen ja luettelo työpaikan työntekijöistä. 

Kuka voi asettua ehdolle? 

Kaikilla työntekijöillä tulee olla mahdollisuus sekä asettua ehdokkaaksi että äänestää työsuojeluvaalissa. Ehdokkaiden nimet tulee toimittaa kirjallisesti vaalitoimikunnalle sovittuun määräaikaan mennessä, mutta kuitenkin viimeistään päivää ennen työsuojeluvaaleja.

Jos tehtävään on sama määrä ehdokkaita kuin valittavia, niin ehdokkaat vain todetaan valituiksi. Jos tehtävään on useampi kuin yksi ehdokas, joudutaan järjestämään työsuojeluvaali.  Työsuojeluvaalissa voi äänestää muitakin kuin ehdolla olevia. Ehdokkaan suostumus tulee kuitenkin varmistaa työsuojelutehtävään, koska siihen ei voi valita ketään vastoin tahtoaan.

Työsuojeluvaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikille työntekijöille ja itse äänestys toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Näin varmistetaan vaalisalaisuus.  

Lue myös millainen on hyvä työsuojelupäällikkö.

Mikä ratkaisee? Äänet, arpa vai sopu? 

Työsuojeluvaltuutetuksi valitaan eniten työsuojeluvaltuutetun vaalissa ääniä saanut. Varavaltuutetuiksi tulevat varavaltuutettujen vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta.  

Työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalissa noudatetaan samaa menettelyä. Jos äänet menevät tasan, niin valinta tulee suorittaa arpomalla eniten ääniä saaneiden kesken. Työsuojeluntoimikunnan valinnat voidaan tehdä myös sopuvaalina työsuojeluvaalikokouksessa, jos äänioikeutetut ovat yksimielisiä menettelystä ja valittavista henkilöistä. Tällöin myös työsuojeluvaalikokouksesta on ilmoitettava työntekijöille 14 vuorokautta aikaisemmin. 

Vaalitoimikunta pitää pöytäkirjaa sekä sopuvaalista että äänestyksestä. Pöytäkirja laitetaan työpaikalle nähtäväksi ja kopio siitä toimitetaan työnantajalle. 

Onnea valituille ja menestystä työsuojeluun! 

Työsuojeluvastuun kantaminen työpaikalla on kunnia-asia. Toimitpa sitten johtajana, lähiesimiehenä, työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutettuna tai työsuojeluasiamiehenä, voit syventää työsuojeluosaamistasi kouluttautumalla

Yhteistyössä Ahertavan kanssa toteutettavat Alertumin työsuojelukoulutukset antavat hyvät eväät työpaikan työsuojelun tavoitteelliselle kehittämiselle.  

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Ahertavan Jyri Paasonen.

Tutustu työsuojelukoulutuksiin

Ota yhteyttä