Kiinteistön paloturvallisuus ja poistumisturvallisuus koulutus on toimialariippumaton. Koulutus soveltuu hyvin erilaisten yritysten tai organisaatioiden henkilökunnalle. Koulutus parantaa henkilökunnan tietotaitoja turvatekniikan osalta, vahvistaa heidän valmiuksiaan onnettomuustilanteissa ja harjoittaa henkilöstön alkusammutustaitoja.

Tietoa kiinteistön paloturvallisuus ja poistumisturvallisuus koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Koulutuksen kesto on riippuvainen osallistujamäärästä:
Alle 100 henkilön koulutus on 2 tuntia
Alle 600 henkilön koulutus on 4 tuntia
Koulutuksen hinta
Hinta on riippuvainen osallistujamäärästä
1–50 henkilöä 1 400 €/2 h
50–100 henkilöä 2 700 €/2 h
100–400 henkilöä 3 600 €/4 h
400–600 henkilöä 4 400 €/4 h
Pätevyyden voimassaolo
Koulutus ei tuota pätevyyttä. Taitoja on hyvä kerrata muutaman vuoden välein.
Koulutuksen kulku
Koulutus jakautuu usealle eri päivälle:
  • Aloitus palaveri ja kohteeseen tutustuminen
  • Aikataulusta sopiminen ja tarkkailijoiden määrän kartoittaminen
  • Turvakävely kiinteistönturvallisuusvastaaville (15 henkilöä/kouluttaja)
  • Tarkkailijoiden perehdyttäminen ja koulutusharjoitus
  • Kokoontumispaikalla yhteenveto, jota seuraa alkusammutusharjoitus
  • Sähköinen kyselylomake lähetään osallistujille
  • Loppuraportin läpikäyminen ja palaute tilaisuus Teams-ohjelmistolla etänä.

Koulutus on tilauskoulutus omalle ryhmälle. Pyydä tarjous >>

Kiinteistön paloturvallisuus ja poistumisturvallisuus koulutuksen sisältö

Ennen koulutusta tutustutaan rakennukseen, jonka pohjalta järjestetään aloituspalaveri paloturvallisuudesta vastuuhenkilöiden kanssa. Tämän jälkeen vastuuhenkilöiden kanssa suoritetaan turvakävely. Turvakävelyllä käydään läpi toimintaympäristön riskit ja vaaranpaikat sekä annetaan kiinteistökohtaisia ohjeita hätä- ja onnettomuustilanteisiin liittyen. Lopuksi toteutetaan poistumisharjoitus, johon osallistuvat kaikki kiinteistössä työskentelevät henkilöt. Koulutuksesta laaditaan yhteenveto ja loppuraportti, joka käydään läpi vastuuhenkilöiden kanssa Teams-ohjelmiston välityksellä.

Lisäksi koulutus sisältää alkusammutusharjoituksen. Harjoituksen ansiosta kiinteistön henkilöstö oppii hyödyntämään alkusammutusvälineitä oikeaoppisesti. Vahingon sattuessa alkusammutusharjoituksista opitut taidot voivat auttaa rajoittamaan tulipalon leviämistä sekä estämään suurempien vahinkojen syntymistä. Alkusammutusharjoitus toteutetaan koko kiinteistön henkilöstölle.

Turvakävelyn sisältö

   • Paloilmoittimen käyttö
   • Palo-ovien merkitys
   • Poistumisreitit ja ovientoiminta
   • Kokoontumispaikka ja sen merkitys
   • Ilmastoinnin hätäseis -painikkeen käyttö
   • Kiinteistön alkusammutuskalusto
   • Savunpoistoluukut ja niiden merkitys tulipalossa
   • Sähköpääkeskuksen, vedenpääsulun, sprinklerikeskuksen ja ensiapupisteiden sijainnit
   • Väestönsuojan sijainti ja merkitys

Poistumisturvallisuus-harjoituksen sisältö

   • Ohjeistus ja tiedotus
   • Hälytys ja evakuointi
   • Kokoontumispaikka
   • Arviointi ja palautteenanto
   • Raportointi

Alkusammutusharjoituksen sisältö

   • Ohjeistus ja tiedotus
   • Sammutusvälineiden esittely
   • Palo- ja sammutusharjoitus
   • Turvallisuusnäkökohdat
   • Arviointi ja palautteenanto

Kiinteistön paloturvallisuus ja poistumisturvallisuus koulutuksen tavoite

Kiinteistön paloturvallisuus ja poistumisturvallisuus koulutuksen tavoitteena on vahvistaa henkilökunnan valmiuksia onnettomuuksien varalta. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat tunnistamaan oman työympäristön riskitekijöitä, miten onnettomuuksia pystyy omalla toiminnalla ehkäisemään sekä toimimaan kiinteistöön kohdistuvissa erilaisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. Lisäksi osallistuja oppii alkusammutustaitoja. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja kykenee koulutuksen jälkeen itsenäisesti valvomaan työpaikan palo- ja poistumisturvallisuutta.

Pyydä koulutustarjous