Sähköpaloturvallisuuteen kannattaa satsata niin kotona kuin työpaikallakin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tilastoi äskettäin vuoden 2016 sähköpaloista aiheutuneista palokuolemista. Viime vuonna sähköpalojen takia menehtyi kaksikymmentäyksi ihmistä. Sähköpalot aiheuttivat lähes joka neljännen palokuoleman (24%).

Palokuolemat ovat harmillisia. Useissa tapauksissa ne olisivat olleet ehkäistävissä pienilläkin toimenpiteillä. Suurin osa palokuolemista tapahtuu asuinrakennuksissa. Yrityksissä sähköpalot saattavat aiheuttaa mittavia palovahinkoja sekä toiminnan keskeytymisen.

Viisi vinkkiä sähköpaloturvallisuuden parantamiseen

1. PALOVAROITIN JA ALKUSAMMUTUS


Toimiva palovaroitin ja toimintakuntoinen alkusammutuskalusto ovat perustoimenpiteitä paloturvallisuuden parantamisessa. Myös alkusammutuksen harjoittelu on tärkeää, sillä monissa tulipalotapauksissa sammutustoimenpiteet ovat alkaneet vasta palokunnan saavuttua paikalle, jolloin tulipalo on saattanut levitä jo pitkälle ja palon aiheuttamat vahingot ovat kasvanet suuriksi.

Epävarmuus alkusammuttimien käytössä onkin usein syynä alkusammuttamisen väliin jättämisessä.

2. HUOLLA KODINKONEET


Kodinkoneet, valaisimet ja sähkölaitteistot sytyttävät vuosittain useita satoja tulipaloja. Sähkölaitteissa syttyvät sähköpalot saavat usein alkunsa huolimattomuuden, virheellisen käytön tai häiriöiden seurauksena.

Säännöllisillä puhdistuksilla, ohjeen mukaisella käytöllä ja määräajoin tehtävillä huolloilla varmistetaan laitteiden toimivuus ja alennetaan ylikuormittumisen todennäköisyyttä.

3. JATKOJOHDOT ON TARKOITETTU VAIN VÄLIAKAISEEN KÄYTTÖÖN


Liittäessä sähkölaitteita jatkojohtoihin, on hyvä muistaa, että jatkojohdot on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Ylikuormittumisen mahdollisuus kasvaa, kun useampi laite ketjutetaan jatkojohtoon. Jatkojohtoja ei tule koskaan kytkeä sarjaan.

4. LÄMPÖKUVAA SÄHKÖKESKUS JA HUOMIOI PALOTIIVEYS


Kiinteistöissä, varsinkin hieman jo ikääntyneemmissä, sähkölaitteistot ja -asennukset saattavat olla yhtä vanhoja kuin rakennus itse. Osa sähköliitoksista ja -asennuksista on saattanut aikojen saatossa vaurioitua tai haurastua, sillä niiden käyttöikä ei ole ikuinen.

Tämänkaltaisia sähkölaitteistoja ja -asennuksia löytyy esimerkiksi kiinteistöjen sähkökeskuksista. Tehokas keino vastaavien paikkojen havaitsemiseen on lämpökuvaus. Lämpökuvauksessa lämpökameran infrakuvan avulla etsitään sähkölaitteistoista ja -asennuksista kuumentuneita kohteita, jotka voivat johtaa ylikuormittumiseen. Vaurioituneet ja kuluneet liitokset, johdot ja komponentit voidaan tällöin vaihtaa uusiin, jolloin sähkölaitteistojen käyttöikä pitenee ja paloriski pienenee.

Sähkökeskuksissa tulee myös huomioida niiden palotiiveys, mikäli ne ovat omia palo-osastojaan tai niistä lähtee läpivientejä toisiin palo-osastoihin. Tiiviit palo-osastot estävät tulipalojen leviämistä tehokkaasti. Eri kerroksien sähkökeskusten väliset läpiviennit ovat tulipalotilanteessa suora reitti vaaralliselle savulle siirtyä hetkessä kerroksesta (palo-osastosta) toiseen.

5. SIISTEYDESTÄ KAIKKI ALKAA


Yrityksissä ja asuinrakennuksissa saattaa tavaran varastoinnin osalta tulla tilan puute vastaan. Tällöin ratkaisuksi otetaan usein tekniset tilat, jonne aletaan kasata läjäpäin tavaraa. Tekniset tilat, kuten sähkökeskukset tulee pitää vapaana ylimääräisestä tavarasta. Tulenarat materiaalit, kuten pahvi tai paperi, leimahtavat tuleen hyvinkin nopeasti. Mikäli paloa ei huomata ajoissa, saattaa tulipalo kehittyä hetkessä niin pitkälle, ettei sitä pystytä enää sammuttamaan ilman palokunnan apua.

Hyvä järjestys ja siisteys ovatkin yksi helpoimmista ja tehokkaimmista keinoista ehkäistä minkälaisia tulipaloja tahansa.

Sähköpalojen alkusammutus:

  • Pysy rauhallisena
  • Irrota palava laite verkkovirrasta, mikäli turvallisesti mahdollista
  • Irrota pistotulppa pistokkeesta tai ota sulake irti
  • Sammuta käyttämällä käsisammutinta tai sammutuspeitettä
  • Mikäli laitetta ei saada verkkovirrasta, turvaetäisyys käsisammuttimella sammuttaessa on vähintään 1 metri (laitteiston jännitteen ollessa alle 1000 volttia).
  • Soita 112

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Alertumin turvallisuusasiantuntija Nico Laurell.