Tunnetko käsisammuttimet ja osaatko käyttää niitä?

Kun puhutaan alkusammutusvälineistä, yleensä ensimmäisenä mieleen tulee käsisammutin. Se on lähes kaikille tuttu elokuvista, uutisista ja työpaikoilta, mutta kuinka tuttu se on, jos sitä joutuukin itse käyttämään töissä tai kotona?

Paloturvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että osaat käyttää hätätilanteessa alkusammutusvälineitä – ja, että niitä on ylipäätään saatavilla. Käsisammuttimet tunnetaan monilla eri nimillä, ja jos et ole perehtynyt asiaan, jauhesammutin, palosammutin, nestesammutin ja vaahtosammutin tarkoittavat sinulle yhtä ja samaa asiaa. Jokaisella sammutintyypillä on kuitenkin omanlaisensa käyttötarkoitus ja soveltuvuus. Esimerkiksi käsisammuttimien paloluokat on jaettu kolmeen eri palotyyppiin SFS-EN-2 standardin mukaisesti:

A: Kiinteiden aineiden palot (mm. puu, tekstiili, paperi)

B: Nestemäisten aineiden palot (mm. öljy, bensiini, muovit, steariini)

C: Kaasupalot (mm. metaani, propaani, maakaasu, asetyleeni)

Yleisimpien sammutintyyppien erot käytännössä

Hiilidioksidisammuttimen tunnistaa Suomessa harmaasta kaulasta ja torvimaisesta suuttimesta ja diffuusorista.

Jauhesammutin (ABC-paloluokat) soveltuu kaikkiin paloihin, mutta sammuttimen haittatekijöinä on sankka pölypilvi ja jauheen muodostama sotku. Jauhesammutin (ABC-paloluokat) on ainut tulitöihin hyväksytty sammutintyyppi.

Neste-/vaahtosammutin (A/AB-paloluokat) taas ei sovellu kylmiin olosuhteisiin, mutta sen käytön jäljet on helppo siivota, eikä sammuttava aine peitä näkyvyyttä. Nykyisin vaahtosammuttimet ovat yhtä tehokkaita kun jauhesammuttimet.

Hiilidioksidisammutin (B-paloluokka) puolestaan sopii hyvin mm. sähkölaite- ja nestepaloihin, eikä sotke. Hiilidioksidisammutin kuitenkin syrjäyttää niin voimakkaasti happea, ettei se sovellu tulessa olevan ihmisen sammuttamiseen.

Käsisammuttimien etiketeistä löydät sammuttimeen liittyviä lisätietoja mm. käyttöön, sammuttimen sähköpalo-ominaisuuksiin sekä säilytyslämpötiloihin liittyen. Muista aina tutustua myös valmistajan tai maahantuojan omiin ohjeisiin koskien hankkimaasi sammutinta.

Alkusammuttimia ostettaessa kannattaa punnita tarkasti mihin käyttöön sammutin on tulossa ja millaisia sammutustarpeita voi tulla vastaan. Oikeat valinnat parantavat paloturvallisuutta ja pienentävät kustannuksia esimerkiksi jälkisiivouksen osalta.

Paloturvallisuuskoulutus auttaa toimimaan

Alertum järjestää jatkuvasti eritasoisia paloturvallisuuskoulutuksia, mutta etenkin alkusammutuskoulutuksesta on hyötyä jokaiselle ihmiselle. Koulutuksessa opitaan ehkäisemään ja vähentämään tulipalon aiheuttamia vahinkoja ja mikä tärkeintä – teoriaosuuden lisäksi mukana on myös käytännön sammutusharjoituksia, jotka antavat oikean toimintamallin tilanteeseen, jossa useat ihmiset menevät toimintakyvyttömiksi.

Tutustu paloturvallisuuskoulutuksiin

Ota yhteyttä