​Henkilöstöjohtaminen strategian toteuttajana

Pienessä palvelualan yrityksessä henkilöstö ja koko yritystoiminta ovat erittäin tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Tällainen yritys hengittää henkilöstöllään ja sen henkilöstö on yleensä myös sitoutunut yritykseen. Johtaminen on yritysjohtamista, mutta myös henkilöstöjohtamista, kaikilla toiminnan tasoilla. Henkilöstön mielipide, asema, osaaminen, resurssit ja kyky oppia uutta ovat aina jollain tavalla mukana päätöksenteossa. Tilanne kuulostaa ihanteelliselta ja ruusuiselta, mutta vaatii kasvuyrityksen johdolta erittäin selkeän vision tavoitteista, mitä kohti pyritään.

Jotta henkilöstöllä on mahdollisuus sitoutua kasvuun ja muutokseen, on heille kerrottava mihin ollaan menossa ja miksi. On löydettävä yhdessä mittarit, jotka osoittavat meidän olevan oikeassa suunnassa ja vauhdissa. Lisäksi johdon tehtävänä on muistuttaa omalla tekemisellään suunnasta ja tavoitteista, jotta strategian toteuttamiseen saadaan mukaan kaikkein vahvin moottori, joka pk-yrityksestä löytyy, eli innostunut henkilöstö.

Minun viiden kohdan polkuni näyttää tällaiselta. Millainen sinun on?

  • KUUNTELE, OPI JA OSALLISTA
  • KERRO SUUNTA SELKEÄSTI
  • NÄYTÄ SUUNTA ESIMERKILLÄSI
  • SOVI MITTARIT
  • SEURAA JA KANNUSTA

 Innovaatioista käytäntöön vaatii johdolta sitoutumista henkilöstöön

Vastikään luin tutkimuksesta, jossa vertailtiin tuottavia yrityksiä eri aloilta ja etsittiin syitä, mitkä vaikuttavat kaikkein eniten pelkän tuottavuuden lisääntymiseen yrityksissä. Tulokset olivat iloista luettavaa. Suurimmat työn tuottavuuden kasvut koettiin yrityksissä, joissa määrätietoisesti innostettiin ja annettiin henkilöstölle mahdollisuus keksiä itse omaan työntekoonsa vaikuttavia parannuksia ja innovaatioita. Niissä yrityksissä johto oli sitoutunut tukemaan henkilöstöinnovaatioiden tekemistä ja auttamaan ideoiden käyttöönotossa.

Pk-yritysten kasvuloikka tulee tapahtumaan ennen kaikkea parempien henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien myötä. Se tuottavuusloikka, mikä innostuneella henkilöstöllä saadaan aikaan, jättää työajan lyhentämisen tai lomarahojen leikkaamiset tarpeettomaksi. Toki tällaisen toteamuksen jälkeen joku isomman yrityksen johtaja voi huomauttaa, että helppohan se on sanoa, kun on vain parikymmentä ihmistä porukassa eikä Ay-liikettä niskassa. Niinpä. Vastakkainasettelulla saadaan varmasti parikymmentäkin ihmistä vetämään köyttä eri suuntiin, kun hyvällä johtamisella saadaan 500 ihmistä ainakin liikkumaan samaan suuntaan.

Mikäli henkilöstö on sisäisesti sitoutunut jatkuvaan kehittymiseen, ja tietää mihin suuntaan ollaan strategiatasolla menossa, on lopputulos varmasti positiivinen. Uskon, että näissä yrityksissä henkilöstöjohtaminen on osa strategiaa, jossa painotetaan nimenomaan henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä jopa kilpailutekijänä.

Mielestäni tulevaisuus on rakennettava yhdessä ja tulokseen päästään vain samaan suuntaan kulkemalla. Tehdään se yhdessä.

– Riku