Litiumakun kuljetus noudattaa vaarallisten aineiden (VAK) kuljetuksien lakeja ja ohjeistuksia. Litiumakkujen käyttö on yleisesti ottaen turvallista, mutta vaurioitunut akku voi aiheuttaa kuljetuksissa vaaratilanteita johtuen sen suuresta energiatehokkuudesta. Litiumakkujen riskit liittyvät niiden korkeaan reaktiivisuuteen, palamiseen ja vaikeaan sammutettavuuteen. Lisäksi litiumakkujen oikea lämpötila on tärkeää varmistaa pakkaamisessa ja kuljetuksen aikana.

Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että akut on asianmukaisesti luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu noudattaen VAK-määräyksiä. Lähettäjä on myös vastuussa siitä, että kaikki kuljetettavat akut noudattavat YK:n turvallisuusmääräyksiä. Rahdinkuljettajien on pystyttävä varmistamaan pakkausten turvallisuus, joten on tärkeää, että lähetyksissä on asianmukaiset merkinnät, asiakirjat ja että ne on pakattu turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Näin lähetystä voidaan käsitellä oikein koko logistiikkaprosessin ajan. Koulutus vastaa edellä kuvattuihin tarpeisiin ja soveltuu kaikille akku- ja paristokuljetuksiin osallistuville tahoille: lähettäjille, pakkaajille ja huolintaliikkeiden edustajille.

Tietoa Litiumakun kuljetus -koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kaksi (2) työpäivää
Toteutustavat
Luokkahuone
Hinta
Koulutuksen hinta on 965 € + alv 24 %/luokkahuone.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuspätevyys on kaksi (2) vuotta. Kokeen uusintasykli on 24 kk välein.
Koulutus omalle ryhmälle
Järjestämme myös ryhmäkoulutuksia!
Lue lisää sivun alareunasta.

Litiumakkujen kuljetus -koulutussisältö

Nykyään litiumakkuja käytetään laajasti erilaisissa kuluttajalaitteissa, kuten puhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa, sekä suuremmissa laitteissa, kuten sähköpyörissä. Myös teollisuudenalalla litiumakkujen käyttö on yleistynyt. Litium-akkujen lähettämisessä kansainvälisesti on tärkeää noudattaa tarkasti kuljetusmuotokohtaisia sääntöjä. Näihin sääntöihin kuuluvat muun muassa oikeat pakkaustavat, tarvittava dokumentointi ja koulutusvaatimukset. Litium-akkujen kuljetusmääräykset ovat tiukentuneet useiden vaara- ja onnettomuustilanteiden vuoksi, jotka ovat sattuneet kuljetusten yhteydessä.

Yleistä Litium-akkujen lähettämisestä

 • Kuljetusmuotokohtaiset sopimukset, litium-akkujen kuljetusmääräykset ja lainsäädäntö
 • Riskien ennakointi
 • Vaarallisten aineiden luokitus ja tunnistaminen
 • Aineluokat ja aineluettelot
 • Litium-akkujen lähettäminen ja sitä koskevat kansainväliset säädökset

Litiumakkujen varastointi, pakkaus ja merkinnät

 • Litiumakkujen pakkausmääräykset
 • Pakkausryhmät ja tavat
 • Merkinnät
 • Varoituslipukkeet
 • Pakkauksien tekniset vaatimukset ja hyväksyntä
 • Kuljetusasiakirjat

Harjoitukset ja loppukoe

 

Litiumakun kuljetus koulutustavoite

Litiumakut jaetaan ioni- ja metalliakkuihin. Koulutuksen tavoitteena on tuntea ja noudattaa litium-akkujen kuljetusmääräyksiä, jotka perustuvat litiumakun tehokkuuteen ja paketin sisältöön. Litium-akkujen kuljetusmääräykset on jaettu kolmeen eri kategoriaan, jotka määräytyvät wattituntimäärän perusteella: Section IA, IB ja II.

Koulutuksen suorittanut henkilö tuntee eri akkutyypit ja tietää, mitkä lähetystavat ovat sopivia – joko akun kanssa tai erikseen – sekä osaa tunnistaa ja ennakoida riskitekijät. Hyväksytysti suoritettu loppukoe antaa valmiudet myös vahingoittuneen akun tunnistamiselle. Koulutus vastaa litiumakkujen kuljetukseen tai tilapäiseen litiumakkujen säilytykseen liittyviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Litiumakun kuljetus -koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme Litiumakun kuljetus -koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous

Pyydä koulutustarjous