Koulutus on tarkoitettu museoissa näyttelyvalvonta- ja asiakaspalvelutyötä tekeville.Tavoitteena on luoda edellytykset turvalliselle toiminnalle ja laadukkaalle asiakaspalvelulle. Koulutus soveltuu niin uusille työntekijöille kuin alalla jo pidempää olleille.

Tietoa Museotyöntekijän turvaperehdytyksestä

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Viisi (5) vuotta. Koulutuksesta saa todistuksen.

Museotyöntekijän turvaperehdytyskoulutuksen sisältö

Koulutuksessa käytetään monimuotoisia opetustapoja ja oppimismenetelmiä. Luennoivaa opetusta tuetaan osallistavilla harjoituksilla ja tavoitteellisilla keskusteluilla. Koulutettavilla on aktiivinen rooli ja hyviksi koettuja käytäntöjä pyritään jakamaan koulutusryhmässä.

  • Turvallinen toimintaympäristö
  • Museo- ja näyttelytoiminnan uhat
  • Valvontatyön perusteet
  • Asiakaspalvelutyön turvallisuus
  • Kassa ja rahaliikenteen turvallisuus
  • Turvallinen työpäivä
  • Palo- ja poistumisturvallisuus museoissa
  • Turvallisuuskävely

Museotyöntekijän turvaperehdytyskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme museotyöntekijän turvaperehdytyskoulutuksia vain asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous