Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työpaikalla -koulutuksessa saat valmiudet tunnistaa työpaikan vaaroja, suunnitella ja toteuttaa riskien järjestelmällistä arviointia. Lisäksi ymmärrät riskienarvioinnin prosessin sekä harjoittelet vaarojen tunnistamista ja riskien suuruuden arviointia käytännönläheisesti asiantuntijan johdolla. Kokonaisvaltainen arviointi antaa perustan riskien hallintatoimien järkevään ja tehokkaaseen kohdentamiseen työpaikalla. Koulutuksessa painotetaan käytännönharjoittelua, jotta kurssin jälkeen osallistujat osaavat toteuttaa riskienarvioinnin prosessin ja toimenpiteet omalla työpaikallaan.

Tietoa Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työpaikalla koulutuksesta

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
445 € + alv
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi koulutus on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työpaikalla koulutuksen kohderyhmä

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työpaikalla koulutus soveltuu kaikille näiden asioiden parissa työskenteleville, kuten esimerkiksi työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille, turvallisuuspäälliköille, linjaesimiehille sekä työterveyshuollon ammattihenkilöille ja asiantuntijoille.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi työpaikalla koulutuksen sisältö

Riskienarviointiin valmistautuminen
 • Mitä työn riskienarviointi on
 • Lainsäädäntö
 • Arvioinnin suunnittelu
Työpaikan vaaratekijät ja niiden tunnistaminen
 • Työpaikan vaaratekijöiden tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Altistumisen yksilöinti
Riskin suuruuden arviointi
 • Seuraukset ja todennäköisyys
 • Nykyiset hallintakeinot
 • Riskin suuruuden arviointi
Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
 • Toimenpiteiden hierarkia työpaikalla
 • Vaihtoehdot ja vaikuttavuuden arviointi
 • Toimenpiteiden vastuut ja resurssit
Seuranta
 • Toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Päivittäminen
Tulosten hyödyntäminen
 • Johtamiskäytännöt ja mittarit
 • Käytännön toiminnan kehittäminen
 • Perehdyttäminen ja työohjeet
 • Työterveyshuolto
 • Onnettomuusvalmius
Koulutuksen aikana heränneet kysymykset ja niiden käsittely

 

Työsuojelun syventävä koulutuksen tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Ymmärtää riskienarvioinnin merkityksen työpaikalla
 • Tuntee työn riskienarviointiin liittyvän lainsäädännön
 • Osaa tunnistaa ja kuvata työpaikan vaaratekijät
 • Osaa toteuttaa riskien arvioinnin työpaikalla
 • Osaa arvioida riskien seuraukset ja todennäköisyydet
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa riskien pienentämiseksi vaadittavat toimenpiteet
 • Ymmärtää toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan merkityksen
 • Osaa viestiä riskienarvioinnin tuloksista omassa organisaatiossaan
 • Osaa hyödyntää riskienarvioinnin tuloksia oman työpaikkansa työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen

Lue myös miten tärkeät ovat työpaikan pelisäännöt vaarojen tunnistamisessa ja riskien arvioimisessa.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous