Valitut koulutukset

Alla näet ostoskorisi sisällön. Voit halutessasi jatkaa vielä koulutustapahtumien etsimistä ja lisätä ostoskoriin useita koulutustapahtumia.

Seuraavassa vaiheessa pääset ilmoittamaan osallistujat valittuihin koulutuksiin. Osallistujat voit valita koulutuskohtaisesti, kaikkien osallistujien ei tarvitse osallistua samaan koulutukseen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat koulutukset

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työntekijälle työympäristön vaaroista ja työsuojelusta.

Lue lisää

Tulityökortti

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä.

Lue lisää

Tieturva 1 -korttikoulutus

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 1 -pätevyyttä kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä.

Lue lisää

Tieturva 2 -korttikoulutus

Tieturva 2 -täydennyskoulutus uudistui 1.1.2019 alkaen. Aiemmin Tieturva 2 -täydennyskoulutuksessa sai uusittua voimassaolevan Tieturva 2 -kortin.

Lue lisää

Sähkötyöturvallisuuskortti, SFS 6002, sähköturvallisuus

Sähköturvallisuus on sähkötöiden parissa työskentelevien ensimmäisiä huomioitavia asioita.

Lue lisää

Hätäensiapukoulutus 8 h, Hätä-EA

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairaskohtaustilanteissa.

Lue lisää

Ensiapukoulutus EA1

EA1 ensiapukurssi opettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla.

Lue lisää

Ennakoiva ajo

Ennakoivan ajon tavoitteena on, että kuljettaja osaa tunnistaa riskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita.

Lue lisää

Ratatyöturvallisuuskoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä.

Lue lisää

Kuljettajan alkusammutus- ja ensiapukoulutus

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta täydentävä kurssi.

Lue lisää