Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan.

Käytännössä luvan myöntäminen vaatii työnantajalta keinot todeta kuljettajan riittävä osaaminen niin teoriassa kuin käytännössä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa

Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Tämä koulutus toteutuu, jos kurssille on ilmoittautunut riittävästi osallistujia. 
Ramirentin luoma kurottajakoulutus sisältää teoriaa n. 4-5 tuntia ja käytännön harjoittelua n. 2-3 tuntia riippuen ryhmän kokemuspohjasta ja koosta.

Kurssi-info kurottajakoulutukseen

Koulutusaika
8.00-16.00. Koulutuksen päätteeksi saat koulutuksesta todistuksen.

Kurssihinta
540 € + alv. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta, kurottajakortti sekä aamupäiväkahvi ja lounas.

Trafi-merkintä
Koulutuksesta ei ole mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintää.

Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Kurottajakoulutuksen sisältö

Kurottajat vaativat pätevän koulutuksen turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Kurottajan turvallinen käyttö
 • Tärkeimmät työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset
 • Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvoitteet ja oikeudet
 • Työturvallisuus kurottajan käytössä
 • Oikean laitteen valinta
 • Turvallinen käyttö ja ympäristö
 • Nostoapuvälineet
 • Kurottajan lisälaitteet
 • Henkilönostot kurottajalla
 • Kurottaja tieliikenteessä
 • Huolto ja tarkistukset

Kurottajakoulutuksen kohderyhmä

Kurottajakoulutus on tarpeen henkilöille, jotka joutuvat työssään käyttämään kurottajaa satunnaisesti tai säännöllisesti.

 • edistetään työturvallisuutta
 • opetetaan kurottajan käyttöä erillaisissa olosuhteissa
 • käydään läpi erillaiset kurottajatyypit
 • antaa valmiudet teknisiin perusasioihin
 • auttaa ennakoimaan työturvallisuusriskit
 • antaa edellytyksen työnantajalle myöntää kurottajakuljettajan ajolupa

Koulutuksen tavoite

Koulutus toteutetaan Ramirent -koulutusmateriaalilla, jonka avulla varmistetaan käytännöntilanteisiiin tehokkaasti valmentava koulutuspäivä. Kurottajakoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti.

 

Pyydä koulutustarjous