Kurottajat vaativat pätevän koulutuksen turvallisuuden varmistamiseksi. Kurottajien käyttö vaatii työnantajan antaman kirjallisen ajoluvan. Käytännössä luvan myöntäminen vaatii työnantajalta keinot todeta kuljettajan riittävä osaaminen niin teoriassa kuin käytännössä.
Ramirent Logo Alternative Office 200x68

Tietoa kurottajakoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
540 € + alv. Hintaan sisältyy todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta sekä aamupäiväkahvi ja lounas.
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Ramirentin kanssa.

Kurottajakoulutuksen sisältö

Kurottajakoulutus sisältää teoriaa n. 4-5 tuntia ja käytännön harjoittelua n. 2-3 tuntia riippuen ryhmän kokemuspohjasta ja koosta.

 • Kurottajan turvallinen käyttö
 • Tärkeimmät työskentelyä ohjaavat lait ja asetukset
 • Työnantajan ja työntekijän vastuut, velvoitteet ja oikeudet
 • Työturvallisuus kurottajan käytössä
 • Oikean laitteen valinta
 • Turvallinen käyttö ja ympäristö
 • Nostoapuvälineet
 • Kurottajan lisälaitteet
 • Henkilönostot kurottajalla
 • Kurottaja tieliikenteessä
 • Huolto ja tarkistukset

Kurottajakoulutuksen kohderyhmä

Kurottajakoulutus on tarpeen henkilöille, jotka joutuvat työssään käyttämään kurottajaa satunnaisesti tai säännöllisesti.

Kurottajakoulutuksen tavoite

Koulutus toteutetaan Ramirent -koulutusmateriaalilla, jonka avulla varmistetaan käytännöntilanteisiiin tehokkaasti valmentava koulutuspäivä. Kurottajakoulutuksessa havainnollistetaan vastuiden läpikäynnin ja esimerkkien kautta käytännön toimet, joilla turvallisuus voidaan varmistaa monipuolisesti.

Kurottajakoulutuksella

 • edistetään työturvallisuutta
 • opetetaan kurottajan käyttöä erilaisissa olosuhteissa
 • käydään läpi erilaiset kurottajatyypit
 • antaa valmiudet teknisiin perusasioihin
 • auttaa ennakoimaan työturvallisuusriskit
 • antaa edellytyksen työnantajalle myöntää kurottajakuljettajan ajolupa

Kurottajakoulutus koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme kurottajakoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Ramirentin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous