Ensiapukortit

 • Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Sokkitila ja haavat
 • Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Sokkitila ja haavat
 • Onnettomuustilanteissa TAI sairaskohtauksissa auttaminen
 • Palovammat
 • Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Sokkitila ja haavat
 • Onnettomuustilanteissa ja sairaskohtauksissa auttaminen
 • Palovammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Sokkitila ja haavat
 • Onnettomuustilanteissa ja sairaskohtauksissa auttaminen
 • Palovammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Ranka- ja kallovammat, pehmytkudos-, rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tutkiminen, suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän ja lämmön aiheuttamissa vammoissa

Sähkötyöturvallisuuskortit

Kortin haltija on suorittanut hyväksytysti sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksen.
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

 • Sähkön vaarat
 • Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja
  henkilöiden vastuut
 • Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet
 • Työskentely jännitteettömänä
 • Lähityöt ja jännitetyöt
 • Käyttötyöt sekä opastaminen

Muut kortit

Kortin haltija on suorittanut valtakunnallisen trukkikuljettajan turvallisuuskoulutuksen.

Koulutuksen sisältö täyttää Valtioneuvoston asetuksen(2010/1101 Työvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen) mukaiset vaatimukset, sekä antaatrukin kuljettajalle riittävät tiedottyön turvalliselle suorittamiselle.

 • Kuljettaja turvallisuustekijänä
 • Trukki työkaluna
 • Trukin hallinta
 • Taakkojen käsittely
 • Järjestys ja siisteys
 • Lastaus ja purku
 • Henkilönostot
 • Kuljettajan työterveys

Kortit numeroilla

042021 00016 – 042021 00027
103462 00028 – 103462 00035
119901 00036 – 119901 00043

 • ATEX-aineisto
 • Työturvallisuus;  Tieto – Taito – Asenne
 • Riskien arviointi
 • Atex- olosuhdelainsäädäntö
  • Räjähdysvaaralliset tilat
  • Vaaralliset aineet – kemikaalit;  perustietoja ja ominaisuuksia
  • Räjähdysvaaran arviointi; leimahduspiste, syttymisrajat, palon nopeus
  • Syttymislähteet; staattinen sähkö, pitoisuus/mittaaminen
  • Pölyräjähdys; räjähdysvaaran arviointi
  • Räjähdysvaaralliset tilat; luokittelu, merkitseminen
  • ATEX ennakkohuolto
  • Räjähdysten estäminen
  • Ilmanvaihto
  • Räjähdyksiltä suojautuminen
  • Räjähdyssuojausasiakirja
 • Atex-laitesäädäntö
  • Tilaluokan laitteet, työvälineet,  määräytyminen
  • Ex-laitteiden merkinnät ja sopivuus eri tilaluokkiin
  • Työlupa
  • Osaamisen kartoitus, tiedon lähteet