Työsuojelun jatkokurssissa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin ja vaarojen tunnistamiseen asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön ja työsuojelun psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen merkkeihin ja ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä työyhteisöviestinnän ja sosiaalisen median käytön työsuojelunäkökulmiin.

Tietoa Työsuojelun jatkokurssista

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
525 € + alv / webinaari
545 € + alv / lähikoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun jatkokurssin hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan.

Työsuojelun jatkokurssi on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Työsuojelun jatkokurssi voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelun jatkokurssin kohderyhmä

Tämä työsuojelun jatkokurssi koulutus soveltuu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluasiamiehille, esihenkilöille ja kaikille asiantuntijatyötä tekeville.

Työsuojelun jatkokurssin sisältö

Työsuojelun erityispiirteet ja vaarojen tunnistaminen asiantuntija- ja toimistotyössä

 • Asiantuntija- ja toimistotyön vaarojen tunnistaminen ja haasteet työsuojelun kannalta

Tietotyö ja tietoergonomia

 • Tietointensiivisen työn kuormitustekijät
 • Tietoergonomian parantaminen
 • Työmuistin kuormittamista voidaan helpottaa

Työsuojelun psykososiaalinen kuormitus ja ajanhallinta asiantuntijatyössä

 • Psykososiaaliset työn kuormitustekijät työsuojelussa ja asiantuntijatyössä
 • Stressi ja työuupumukset merkit
 • Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö ja ajanhallinta asiantuntijatyössä

Työyhteisötaidot ja työpaikkakiusaamisen merkit

 • Työkäyttäytyminen ja vuorovaikutus
 • Työpaikan ristiriitatilanteiden käsittely
 • Työpaikkakiusaamisen merkit ja häirintä

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa

 • Työterveyshuollon sisältö
 • Työpaikkaselvitys
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Tiedonantovelvollisuudet

Etätyö ja mobiilityö

 • Etätyöstä sopiminen ja vinkkejä onnistumiseen
 • Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
 • Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mobiilityössä

Työmatka ulkomailla

 • Ulkomaan työmatkan suunnittelu
 • Työnantajan lakisääteiset velvoitteet
 • Vaarojen tunnistaminen, hallinta ja työn kuormitustekijät

Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä

 • Toimiva työyhteisöviestintä
 • Työnantajan vastuu viestinnässä
 • Sosiaalisen median käyttö työssä
 • Somen psykososiaalinen kuormitus

Työsuojelun jatkokurssin tavoite

Työsuojelun jatkokurssin tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Tuntee tietotyön kuormitustekijät ja tietoergonomian parantamisen keinoja
 • Tietää asiantuntijatyön ja työsuojelun psykososiaaliset kuormitustekijät
 • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit
 • Ymmärtää työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden syyt ja ennaltaehkäisyn keinot
 • Osaa toimia häirintätilanteessa ja tunnistaa työpaikkakiusaamisen merkit
 • Tuntee lakisääteisen työterveyshuollon sisällön sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa
 • Ymmärtää työsuojelun käytännöt etä- ja mobiilityössä sekä ulkomaan matkustamisessa
 • Ymmärtää työyhteisöviestinnän ja sosiaalisen median käytön työsuojelun näkökulmasta

Lue myös kuinka luot terveen työyhteisön työsuojelun avulla.

Työsuojelun jatkokurssi yritykselle

Järjestämme työsuojelun jatkokursseja myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa yksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Jatkokurssi voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous