Työsuojelun jatkokurssissa syvennytään työsuojelun erityispiirteisiin asiantuntija- ja toimistotyössä, tietointensiivisen asiantuntijatyön psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, stressin ja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn, työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun, työsuojeluun etätyössä ja mobiilityössä sekä työyhteisöviestinnän ja sosiaalisen median käytön työsuojelunäkökulmiin.

Tietoa Työsuojelun jatkokurssista, asiantuntija- ja toimistotyö

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
525 € + alv / webinaari
545 € + alv / lähikoulutus
Pätevyyden voimassaolo
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.
Koulutus omalle ryhmälle
Työsuojelun jatkokurssi, asiantuntija- ja toimistotyön hinta omalle ryhmälle 2900 € + alv / ryhmä. Sähköinen todistus ja materaalikulut sisältyvät hintaan.

Työsuojelun jatkokurssi asiantuntija- ja toimistotyössä toimiville on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Työsuojelun jatkokurssi voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Työsuojelun jatkokurssin kohderyhmä

Tämä asiantuntija- ja toimistotyössä työskenteleville suunnattu työsuojelun jatkokurssi koulutus soveltuu työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojeluasiamiehille, esihenkilöille ja kaikille asiantuntijatyötä tekeville.

Työsuojelun jatkokurssi, asiantuntija- ja toimistotyö sisältö

Työsuojelun erityispiirteet asiantuntija- ja toimistotyössä

 • Asiantuntija- ja toimistotyön vaarojen tunnistaminen ja haasteet työsuojelun kannalta

Tietotyö ja tietoergonomia

 • Tietointensiivisen työn kuormitustekijät
 • Tietoergonomian parantaminen
 • Työmuistin kuormittamista voidaan helpottaa

Psykososiaalinen kuormitus asiantuntijatyössä

 • Psykososiaaliset kuormitustekijät asiantuntijatyössä
 • Stressi ja työuupumus
 • Ajanhallinta asiantuntijatyössä

Työyhteisötaidot

 • Työkäyttäytyminen ja vuorovaikutus
 • Työpaikan ristiriitatilanteiden käsittely
 • Työpaikkakiusaaminen ja häirintä

Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa

 • Työterveyshuollon sisältö
 • Työpaikkaselvitys
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Tiedonantovelvollisuudet

Etätyö ja mobiilityö

 • Etätyöstä sopiminen ja vinkkejä onnistumiseen
 • Mobiilin työn vaatimat kompetenssit
 • Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut mobiilityössä

Työmatka ulkomailla

 • Ulkomaan työmatkan suunnittelu
 • Työnantajan lakisääteiset velvoitteet
 • Riskien arviointi, hallinta ja kuormitustekijät toimistotyössä

Työyhteisöviestintä ja sosiaalisen median käyttö työssä

 • Toimiva työyhteisöviestintä
 • Työnantajan vastuu viestinnässä
 • Sosiaalisen median käyttö työssä
 • Somen psykososiaalinen kuormittavuus

Työsuojelun jatkokurssin tavoite

Työsuojelun jatkokurssin tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö

 • Tuntee tietotyön kuormitustekijät ja tietoergonomian parantamisen keinoja
 • Tietää asiantuntijatyön psykososiaaliset kuormitustekijät
 • Osaa tunnistaa stressin ja työuupumuksen merkit
 • Ymmärtää työntekijöiden välisten ristiriitatilanteiden syyt ja ennaltaehkäisyn keinot
 • Osaa toimia työpaikkakiusaamis- ja häirintätilanteessa
 • Tuntee lakisääteisen työterveyshuollon sisällön sekä yhteistyön työterveyshuollon kanssa
 • Ymmärtää työsuojelun käytännöt etä- ja mobiilityössä sekä ulkomaan matkustamisessa
 • Ymmärtää työyhteisöviestinnän ja sosiaalisen median käytön työsuojelun näkökulmasta

Lue myös kuinka luot terveen työyhteisön työsuojelun avulla.

Työsuojelun jatkokurssi yritykselle

Järjestämme työsuojelun jatkokursseja myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Jatkokurssi voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous