Asiakaspalvelu

010 320 5772

Ratatyövastaavan kertauskoulutus RTVK

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV pätevyyden. 

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus (RTVk) on vuosittain suoritettava ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpitämiseksi vaadittu koulutus. Kertauskoulutuksen tavoitteena on esitellä liikenneturvallisuustehtävään liittyvien määräysten ja ohjeiden muutokset sekä varmistaa, että nämä asiat ovat sisäistetty oikein.

Koulutuksen kesto on 1 pv (8 oppituntia) ja hyväksytysti suoritettu koulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) ja tarvittaessa myös Turvamiespätevyyden (T-mies), tällöin kesto on 10 oppituntia.

Jokaisella ratatyöllä tulee olla Ratatyöstä vastaava, joka huolehtii työn liikenneturvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, kuten ilmoituksista, luvista ja ratatyön suojaamisesta. Ratatyöstä vastaavan tehtävä on lakisääteinen liikenneturvallisuustehtävä, jonka sääntely kuuluu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

SAT Logo valk rgb 300

Uuden TURO:n myötä kertauskoulutuksissa otetaan käyttöön järjestely, jolla vähennetään eri pätevyyksien päällekkäisten asiasisältöjen kertaamista. 1.3.2015 alkaen Ratatyöstä vastaavan koulutus (sekä kertauskoulutukset) uusivat myös Turva-koulutuksen.

Kurssi-info Ratatyövastaavan kertauskoulutuksesta RTVk

Koulutusaika
8.00-16.00. 

Kurssihinta
180 € + alv.

TraFi-merkintä
Ei

Pätevyyden voimassaolo
Pätevyyden ylläpito tapahtuu vuoden välein suoritettavalla päivän mittaisella kertauskoulutuksella.

Ratatyövastaavan kertauskoulutuksen RTVk sisältö

  • Viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa tapahtuneet muutokset
  • Ratatyöstä vastaavan tehtävän tärkeimmät määräykset ja ohjeet
  • Rataverkon turvallisuusviranomaisten ja haltijoiden käsiteltäväksi määräämät asiat
  • Ratatyöturvallisuuskoulutuksen (Turva) kertauksen

Lisäksi koulutuksessa keskustellaan tehtävän suorittamisessa ilmenneistä haasteista ja etsitään ratkaisuja heränneisiin kysymyksiin.

Koulutus sisältää Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräyksen ”Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat” (TRAFI/14723/03.04.02.13/2010) mukaiset moduulit Kertauskoulutus, ratatyöstä vastaava (Ker) ja Kertauskoulutus ratatyöstä vastaava, osaamisen varmistaminen (OKer).

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuskirja

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden saadakseen koulutettavan on suoritettava hyväksytysti tämä koulutus ja täytettävä muut liikenneturvallisuustehtävien kelpoisuuskirjan saamisen edellytykset. Kouluttajat opastavat kelpoisuuskirjan hakuprosessissa. 

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) edellytysten mukaisesti kelpoisuuskirja pysyy voimassa, kun kelpoisuuskirjan haltija:

  • osallistuu vuosittain kertauskoulutukseen
  • toimii liikenneturvallisuustehtävässä vähintään 100 tuntia kalenterivuodessa
  • käy terveystarkastuksissa määräajoin 

Ratakoulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:5887 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvakoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyövastaavan koulutus RTV

14-04-2016 Hits:3088 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Lue lisää

Turvamiespätevyys, T-mies

14-04-2016 Hits:2572 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:2398 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Pätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa.

Lue lisää

Ratatyövastaavan kertauskoulutus RTVK

14-04-2016 Hits:2208 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV pätevyyden. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:2030 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihteiden korjaus- ja tarkastustehtävissä edellytetään vaihdepätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in