Tieturva 1 -koulutus on 2.1.2020 alkaen mahdollista suorittaa vain verkkokoulutuksena, eikä koulutusta ole enää keväällä 2020 saatavilla Alertumilta. Verkkokoulutuksen voi suorittaa osoitteessa e-tieturva.fi. Muutos ei vaikuta olemassa olevien Tieturva 1 -pätevyyksien voimassaoloaikaan eikä Tieturva 2 -korttikoulutuksiin. Lue lisää uutisestamme.

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 1 -pätevyyttä kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä. Tieturvakortti tutuksi tieturva 1 -koulutuksella. Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi, joka on kehitetty varmistamaan ja ylläpitämään työntekijän pätevyys kaikissa tietyöolosuhteissa.

Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä vaaroja niin työntekijöille kuin tienkäyttäjille. Tästä syystä sitä tekemään ja johtamaan saa käyttää vain huolellisia ja päteviä työntekijöitä.

Keneltä vaaditaan Tieturva 1 -kortti?

 • henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
 • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
 • työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä
 • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä
 • tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Tietoturvakoulutuksen sisältö

 • pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä
 • tienpitäjän velvoitteet ja vastuut
 • tiellä työskentelyn ehdot
 • tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat
 • turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyillä
 • turvallisuus työkoneen kuljettamisessa
 • varautuminen onnettomuustilanteisiin
 • työturvallisuustehtävät rakentamisessa
 • tentti

Tieturva 2 on jatkokurssi yleisillä teillä työskenteleville henkilöille, jotka ovat vastuussa liikenne- ja työturvallisuudesta. Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalla on oltava voimassa oleva Tieturva 1 -kortti.

Tieturvakortista tai tieturvakoulutuksesta käytetään myös seuraavia nimityksiä: tieturva, tieturvakortti, tieturvakoulutus, tieturvakurssi, valkoinen kortti, tieturvallisuuskortti, tieturvallisuuskoulutus, tieturva 1 -koulutus, tieturva 1 -kortti, tieturvakorttikoulutus.