Työsuojelun jatkokoulutuksessa työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille perehdytetään työsuojelun tehtäviin, roolituksiin ja työsuojelun järjestäytymiseen työyhteisössä sekä yhteisellä työpaikalla. Koulutuksessa syvennytään myös työn vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin, kuormitustekijöihin, laitteiden käyttöturvallisuuteen sekä erilaisiin henkilösuojaimiin. Koulutuksessa perehdytään myös työsuojelutoimintaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

Tietoa työsuojelun jatkokoulutuksesta työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille 

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia.
Hinta
389€ + alv. Avoimen lähikoulutuksen hintaan sisältyy koulutuspäivän tarjoilut, materiaalit sekä sähköinen todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyystodistus
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun jatkokoulutus työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.  

Työsuojelun jatkokoulutuksen sisältö

Työsuojelun jatkokoulutuksessa työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa

 • työsuojeluvaltuutetun tai -asiamiehen rooli työyhteisössä
 • työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen valinta 
 • työsuojeluvaltuutetun tehtävätyhteistoiminta ja toiminta yhteisellä työpaikalla 
 • työn vaarojen tunnistaminen – havainnointi ja riskien arviointi 
 • työhyvinvointi ja työpaikan ilmapiiri 
 • fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät 
 • koneiden ja työvälineiden turvallisuus 
 • turvalliset työskentelytavat ja henkilönsuojaimet 
 • työsuojelutarkastus ja ilmoituskäytäntö

Milloin työsuojeluvaltuutettua tarvitaan?

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, työnantajan pitää käynnistää toimenpiteet työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi. Työnantajan pitää myös huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada tehtävän edellyttämää koulutusta. Koulutustarve ja koulutuksen järjestäminen on käsiteltävä kahden kuukauden kuluessa työsuojeluvaltuutettujen valinnasta. 

Työsuojeluvaltuutetun osaamisvaatimukset

Työsuojeluvaltuutetun tulee 

 • osata toimia työntekijöiden edustajana työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäämiseksi 
 • perehtyä työpaikan työsuojeluasioihin 
 • osallistua työsuojelun kehittämiseen osana työsuojeluorganisaatiota 
 • edustaa työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa 
 • toimia yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa työsuojeluun liittyen

Työsuojeluasiamiehet edustavat esimerkiksi sovittua yksikköä, osastoa tai ammattiryhmää ja niiden valinnasta ja määrästä ohjeistetaan erikseen liittojen ja työmarkkinajärjestöjen keskinäisissä sopimuksissa. Työsuojeluasiamiehet toimivat edustamallaan toimialueella työsuojeluvaltuutettujen apuna siten, kuin paikallisesti on sovittu. Täten työsuojeluasiamiehen osaamisvaatimukset tehtävään liittyen ovat yhtäläiset työsuojeluvaltuutetun kanssa. 

Ennen jatkokoulutukseen osallistumista suosittelemme Työsuojelun peruskoulutuksen suorittamista. Työsuojelun peruskoulutus antaa perustietoa työsuojelusta sekä valmiuksia oman työpaikan työsuojelun kehittämiseen. Koulutuksessa käsitellään työsuojelun tarkoitusta ja tavoitteita, työsuojeluhenkilöstön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa. Lisäksi perehdytään käytännönläheisesti työsuojelun sisällöllisiin osa-alueisiin. Koulutuksessa yhdistyvät asiantuntijatieto ja konkreettisuus. Koulutuksesta saa konkreettisia työkaluja työsuojelun kehittämiseen.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Toteutamme yrityksille kohdennetun kaksi (2) päiväisen työsuojelukoulutuksen, jossa huomioidaan toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva työote. Osallistujat tekevät koulutuksen aikana harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus toteutetaan toivottuna ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous