Työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen koulutuksessa perehdytetään työsuojelun tehtäviin, roolituksiin ja työsuojelun järjestäytymiseen työyhteisössä sekä yhteisellä työpaikalla. Koulutuksessa syvennytään myös työn vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin, kuormitustekijöihin, laitteiden käyttöturvallisuuteen sekä erilaisiin henkilösuojaimiin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään työsuojelutoimintaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Tietoa työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen koulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustapa
Luokkahuone ja webinaari
Hinta
389€ + alv. Avoimen lähikoulutuksen hintaan sisältyy koulutuspäivän tarjoilut, materiaalit sekä sähköinen todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyystodistus
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen koulutus on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta

Työsuojelun jatkokoulutuksen sisältö

Työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • Työsuojeluvaltuutetun tai -asiamiehen rooli työyhteisössä
 • Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen valinta
 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät, yhteistoiminta ja toiminta yhteisellä työpaikalla
 • Työn vaarojen tunnistaminen – havainnointi ja riskien arviointi
 • Työhyvinvointi ja työpaikan ilmapiiri
 • Fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät
 • Koneiden ja työvälineiden turvallisuus
 • Turvalliset työskentelytavat ja henkilönsuojaimet
 • Työsuojelutarkastus ja ilmoituskäytäntö

Ennen työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen koulutusta

Ennen Työsuojeluvaltuutetun ja -asiamiehen koulutukseen osallistumista suosittelemme Työsuojelun peruskoulutuksen suorittamista. Peruskoulutus antaa tietoa työsuojelusta sekä valmiuksia oman työpaikan työsuojelun kehittämiseen, riskien arviointiin, dokumentointiin sekä tiedonhakuun. Koulutuksessa käsitellään työsuojelun tarkoitusta ja tavoitteita, työsuojeluhenkilöstön tehtäviä sekä työsuojelun yhteistoimintaa. Lisäksi perehdytään käytännönläheisesti työsuojelun sisällöllisiin osa-alueisiin.

Koulutus tarjoaa osallistujalle hyviä työkaluja työsuojelun kehittämiseen sekä valmiuksia osallistua konkreettisesti oman työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan.

Milloin työsuojeluvaltuutettua tarvitaan?

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, työnantajan pitää käynnistää toimenpiteet työsuojeluvaltuutetun valitsemiseksi. Työnantajan pitää myös huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada tehtävän edellyttämää koulutusta. Koulutustarve ja koulutuksen järjestäminen on käsiteltävä kahden kuukauden kuluessa työsuojeluvaltuutettujen valinnasta.

Työsuojeluvaltuutetun osaamisvaatimukset

Työsuojeluvaltuutetun tulee:

 • osata toimia työntekijöiden edustajana työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäämiseksi
 • perehtyä työpaikan työsuojeluasioihin
 • osallistua työsuojelun kehittämiseen osana työsuojeluorganisaatiota
 • edustaa työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa
 • toimia yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa työsuojeluun liittyen.

Työsuojeluasiamiehet puolestaan edustavat esimerkiksi sovittua yksikköä, osastoa tai ammattiryhmää ja niiden valinnasta ja määrästä ohjeistetaan erikseen liittojen ja työmarkkinajärjestöjen keskinäisissä sopimuksissa. Työsuojeluasiamiehet toimivat edustamallaan toimialueella työsuojeluvaltuutettujen apuna siten, kuin paikallisesti on sovittu. Täten työsuojeluasiamiehen osaamisvaatimukset tehtävään liittyen ovat yhtäläiset työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous