Vesityökortti on todistus vesilaitoksen henkilökunnan asiantuntemuksesta kotitalous- tai allasveden hygieniahallinnassa. Osaaminen todennetaan näyttökokeella verkossa, johon kirjautuminen tapahtuu Suomi.fi -tunnistautumisella. Osallistuja tarvitsee näyttökoetta varten älylaitteen ja tunnistusvälineet (pankkitunnukset/mobiilivarmenne). Varaathan nämä mukaasi koulutuspäivänä. Hyväksytyn näyttökokeen jälkeen myönnettävä Vesityökortti on voimassa viisi (5) vuotta. Näyttökokeen pitäjät ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä.

Kuka tarvitsee Vesityökortin?

Vesityökorttikoulutus soveltuu ammattilaisille, ketkä suorittavat työsssään veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Alla on listattu ne toimenpiteet, joiden katsotaan vaikuttavan veden laatuun:

 • veden hankintaan, käsittelyyn tai vesijohtoverkostoihin liittyvien laitteiden asennus, huolto, säätö ja kunnostustyöt. Laitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä putkia, pumppuja, kemikaalien syöttölaitteita sekä säätö- ja mittauslaitteita
 • allasveden tai talousveden kemikaalien käsittely
 • allasveden ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen
 • päivystys erityistilanteiden varalta.

Vesityökorttikoulutus soveltuu myös ammattikuljettajille

Vesityökorttikoulutuksesta on mahdollista saada yksi (1) kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Vesityökortin voimassaolo on viisi (5) vuotta. Tämän jälkeen ammattipätevyys uusitaan suorittamalla seitsemän (7) tuntia Ennakoivan ajon -koulutusta sekä 35 tuntia muuta kuljettajan jatkokoulutukseen soveltuvaa ammattipätevyyskoulutusta. Järjestämme ammattikuljettajien vesityökorttikoulutuksia tilauksesta ryhmäkoulutuksena.

Vesityökortin näyttökoe on suoritettavissa kolmella painotuksella

Tarjonnastamme löytyy allasvesihygienia- ja talousvesihygieniakoulutus, joissa voi hankkia Vesityökortti -pätevyyden näyttökokeella. Näyttökokeen voi tehdä kolmella erilaisella painotuksella: vesilaitos, vesijohtoverkostot ja allasvesi. Mikäli osallistut talousvesihygieniakoulutuksen, voit valita näyttökokeeseen painopisteeksi vesilaitokset, vesijohtoverkostot tai halutessasi voit suorittaa molemmat näyttökokeet. Allasvesi painotuksella olevan vesityökorttikoulutuksen voi suorittaa allasvesihygieniakoulutuksessa.

Näyttökoe suoritetaan verkossa Valviran osaamistestausjärjestelmässä, älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla. Näyttökoetta varten tulee tunnistautua suomi.fi-tunnuksilla. Varaathan mukaasi mobiililaitteen ja tunnistusvälineen (pankkitunnukset/mobiilivarmenne) koulutuspäivänä. Jos osallistujalla ei ole käytössään tunnistusvälineitä, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme ennen koulutuspäivää. Testissä on 30 monivalintakysymystä. Testin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan 22 oikeaa vastausta. Aikaa testin suorittamiseen on varattu yksi tunti. Testattava voi vaihtaa testikielen testijärjestelmässä, joko suomeksi tai ruotsiksi.

TIETOA VESITYÖKORTTIKOULUTUKSESTA

Koulutuksen kesto
1 päivä
Toteutustavat
Luokkahuone
Vesityökortin voimassaolo
Näyttökokeen voi suorittaa kolmella erilaisella painotuksella: vesilaitos, vesijohtoverkostot tai allasvesi.
Vesityökortin voimassaolo on viisi (5) vuotta.
Vesityökortin hinta
Vesityökorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1490 – 1590€ + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme näyttökoekuluja 55 € + alv / näyttökoe. Lue lisää ryhmäkoulutuksesta sivun alareunasta.

Vesityökorttikoulutuksen sisältö

 • Veden mikrobiologia
 • Vesikemia
 • Erilaiset puhdistustekniikat
 • Veden laadun tarkkailu
 • Veden laatua koskeva lainsäädäntö
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Näyttökoe

Näyttökokeeseen voi osallistua myös ilman erillistä koulutusta, mutta yleisesti suositellaan asioiden kertaamista vesialan koulutustilaisuuksissa. Ammatillinentutkinto ei vapauta näyttökokeesta.

Allasvesihygieniakoulutus

Koulutus käsittää kylpylöiden ja uimahallien allasveden käsittelyn ja kiinteistötekniikan koulutuksen. Terveydensuojelulain (763/1994) 28 a §:n mukaan allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Valviran myöntämä vesityökortti, jossa on mainittu erityisalueena allasvesi. Allasveteen painottuvan vesityökortin voi saada suorittamalla hyväksytysti allasvesihygieenian näyttökokeen.

Talousvesihygieniakoulutus

Koulutus kattaa vesilaitos- ja vesijohtoverkostot. Yli 50 henkilön tarpeisiin tai kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä on oltava Vesityökortti. Soveltamisalaan kuuluvissa laitoksissa tulee olla kortinhaltija jatkuvasti läsnä tai riittävän nopeasti paikalle hälytettävissä. Vesityökorttikoulutusta suositellaan myös pienemmissä laitoksissa työskenteleville.

Koulutukseen osallistuja voi valita näyttökokeeseen, joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostot –painotuksen. Halutessaan osallistuja voi suorittaa näyttökokeen molemmista aihealueista. Kummallakin näyttökokeella testataan, tunteeko osallistuja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1351/2006) liitteessä asetetut osaamisvaatimukset.

Miksi suorittaa vesityökortti?

Vesityökortin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen 285/2006, joka tuli voimaan toukokuussa 2006. Toiminnanharjoittajan (uimahalli, kylpylä, vesihuoltolaitos, jne.) on pidettävä kirjaa laitoksessa työskentelevien osaamisesta ja esitettävä nämä tiedot pyydettäessä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Työntekijöiden osaamiseen lukeutuvat riittävät perustiedot veden mikrobiologiasta, vesikemiasta, puhdistustekniikoista, veden käyttötarkkailusta, veden laatuun liittyvästä lainsäädännöstä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta.

Käytännönläheiset Vesityökorttikoulutuksemme kattavat nämä perustiedot sekä näyttökokeen.

Vesityökorttikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme vesityökorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, näyttökokeen painotus, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtan. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Vesityökortin hinta (talous- tai allasvesi) omalle ryhmälle on alkaen 1590 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme näyttökoe kuluja 55 € + alv / näyttökoe. Ammattikuljettajille suunnatun vesityökortin hinta on 1490 € + alv / ryhmä (+ rekisteröintikulut 15€/hlö ja näyttökoekulut 55 € + alv / näyttökoe).  Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.