Asiakaspalvelu

010 320 5772

Turvamiespätevyys, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Turvamieskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Turvamiespätevyyden (T-mies), jota edellytetään toimittaessa turvamiehenä radalla ja rautatien tasoristeyksissä. Koulutuksessa korostetaan turvamiehen vaativaa roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta. T-mies-koulutus uusii myös Turva-koulutuksen eli ratatyöturvallisuuspätevyyden.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

SAT Logo valk rgb 300

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Kurssi-info Turvamieskoulutukseen

Koulutusaika
8.00-16.00.

Kurssihinta
180 € + alv. 

TraFi-merkintä
Ei

Pätevyyden voimassaolo
Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta aina koulutusvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu käymällä turvamieskoulutus uudelleen. 

Tehtävät, joissa edellytetään turvamiespätevyyttä

Turvamiespätevyyttä edellytetään toimittaessa turvamiehenä tai tasoristeyksen turvaamistyössä.

Koulutukseen osallistujalta edellytetään voimassa olevaa Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva), Työturvallisuuskorttia tai vastaavaa sekä Perusteet Rautatiejärjestelmästä (PERA) -koulutusta (PERA-koulutuksen suorittamista ei edellytetä, mikäli henkilöllä on voimassa jokin seuraavista: Ratatyövastaavan pätevyys, Liikenneohjaajapätevyys, Ratapihaliikenneohjaajapätevyys tai työpätevyys).

Mikäli henkilö työskentelee tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana, edellytetään myös voimassa olevaa Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyyttä.

Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen koulutukseen tuloa sekä pätevyyden saamiseksi edellytetään lisäksi turvamiestä koskevaa terveydentilavaatimusta, joka perustuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykseen Terveydentilavaatimukset ja terveystarkastukset (TEV).

T-mies-koulutuksen sisältö

  • Turvamiestoiminnan yleiset säännöt ja ohjeet
  • Turvamiehen käyttö rautatiealueella tehtävissä töissä
  • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
  • Turvamiesmenettely tasoristeyksessä
  • Kirjallinen koe

Koulutuksen suoritus hyväksytysti tuottaa Väylän Turvamiespätevyyden (T-mies), joka on voimassa viisi vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu osallistumalla koulutukseen uudestaan viiden vuoden välein. 1.3.2015 alkaen Turvamies -koulutuksen uusiminen uusii myös Ratatyöturvallisuus (Turva) -pätevyyden.

Ratakoulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:9659 Rataopiston koulutukset  - avatar

Ratatyöturvakoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyövastaavan koulutus RTV

14-04-2016 Hits:4562 Rataopiston koulutukset  - avatar

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Lue lisää

Turvamiespätevyys, T-mies

14-04-2016 Hits:3659 Rataopiston koulutukset  - avatar

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Lue lisää

Ratatyövastaavan kertauskoulutus RTVK

14-04-2016 Hits:2990 Rataopiston koulutukset  - avatar

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV-pätevyyden. 

Lue lisää

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

14-04-2016 Hits:940 Rataopiston koulutukset Juha Suomela - avatar Juha Suomela

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin.

Lue lisää
More from this category

Log in