Asiakaspalvelu

010 320 5772

Turvamiespätevyys, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Turvamieskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Turvamiespätevyyden (T-mies), jota edellytetään toimittaessa turvamiehenä radalla ja rautatien tasoristeyksissä. Koulutuksessa korostetaan turvamiehen vaativaa roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta. T-mies-koulutus uusii myös Turva-koulutuksen eli ratatyöturvallisuuspätevyyden.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

SAT Logo valk rgb 300

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Kurssi-info Turvamieskoulutukseen

Koulutusaika
8.00-16.00.

Kurssihinta
180 € + alv. 

TraFi-merkintä
Ei

Pätevyyden voimassaolo
Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta aina koulutusvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu käymällä turvamieskoulutus uudelleen. 

Tehtävät, joissa edellytetään turvamiespätevyyttä

Turvamiespätevyyttä edellytetään toimittaessa turvamiehenä tai tasoristeyksen turvaamistyössä.

Koulutukseen osallistujalta edellytetään voimassa olevaa Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva) ja tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa olevaa Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyyttä.

Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen koulutukseen tuloa sekä pätevyyden saamiseksi edellytetään lisäksi turvamiestä koskevaa terveydentilavaatimusta, joka perustuu Liikenteen turvallisuusviraston Trafin määräykseen Terveydentilavaatimukset ja terveystarkastukset (TEV).

T-mies-koulutuksen sisältö

  • Turvamiestoiminnan yleiset säännöt ja ohjeet
  • Turvamiehen käyttö rautatiealueella tehtävissä töissä
  • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
  • Turvamiesmenettely tasoristeyksessä
  • Kirjallinen koe

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään Liikenneviraston Turvamiespätevyys (T-mies), joka on voimassa viisi vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu osallistumalla koulutukseen viiden vuoden välein.

Ratakoulutukset

Ratatyöturva (Turva)

14-04-2016 Hits:5886 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöturvakoulutus (Turva)

Koulutusta tarvitaan liikuttaessa radalla tai sen läheisyydessä. 

Lue lisää

Ratatyövastaavan koulutus RTV

14-04-2016 Hits:3087 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan koulutus - RTV

RTV-koulutuksessa saadaan pätevyys ratatyöstä vastaavan tehtävään.

Lue lisää

Turvamiespätevyys, T-mies

14-04-2016 Hits:2572 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Turvamieskoulutus, T-mies

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana.

Lue lisää

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

14-04-2016 Hits:2397 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Päällysrakennepätevyys (Pääl)

Pätevyys edellyttää tehtävään soveltuvaa teknisen alan tutkintoa.

Lue lisää

Ratatyövastaavan kertauskoulutus RTVK

14-04-2016 Hits:2206 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus - RTVK

Ratatyövastaavan kertauskoulutus (RTVk) päivittää RTV pätevyyden. 

Lue lisää

Vaihdepätevyys (Vaihde)

14-04-2016 Hits:2029 Rataopiston koulutukset Heini Holappa - avatar Heini Holappa

Vaihdepätevyys (Vaihde)

Vaihteiden korjaus- ja tarkastustehtävissä edellytetään vaihdepätevyyttä. 

Lue lisää
More from this category

Log in