Näin logistiikka-alalla hallitaan riskit hyvin

Logistiikka-alaan liittyy aina merkittäviä riskejä, joita alan yrityksissä pyritään minimoimaan monin tavoin. HUB logistics on logistiikkapalveluyritys, jonka suunnitelmallinen turvallisuustyö sekä henkilöstön jatkuva koulutus pienentävät yrityksen tapaturmatilastoja jatkuvasti.

HUB logistics tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja materiaalien ja tiedon hallintaan. Liiketoiminnan kannalta häiriöttömyys ja jatkuvuus ovat yritykselle kriittisiä turvallisuustekijöitä, joista huolehditaan järjestelmällisellä turvallisuustyölla. Koulutus on myös iso osa HUB logisticsin riskien hallinnan kokonaisuutta, ja koulutusyhteistyötä on tehty Alertumin kanssa jo vuosia. Yrityksen QHSE-päällikkö Sampo Arppola on kokenut yhteispelin sujuvana.

– Erityisesti on mainittava Alertumin koulutusten laatu. Lisäksi säännöllinen yhteydenpito ja keskustelut ovat herättäneet ajatuksia kehitystarpeista ja niitä on sitten saatu yhdessä edistettyä.

Logistiikkatoimintoihin liittyy Arppolan mukaan aina vaaratekijöitä ja henkilöstön turvallisuusosaaminen ja työtapaturmien ehkäisy ovat yritykselle ykkösprioriteetteja.

– Ihmisten turvallisuus on tärkeintä, mutta myös tuotannon laatu, ympäristöarvot sekä lainsäädäntö ohjaavat turvallisuustyötämme. Nykyisin jo useat asiakassopimukset ottavat kantaa turvallisuusasioihin sekä -velvoitteisiin ja esimerkiksi korttikoulutusvaatimukset tulevat asiakkailtamme, joiden toimitiloissa toimimme.

Ensiapuosaamiseen panostetaan

HUB logistics kouluttaa työntekijöitään säännöllisesti ja myös opitun kertaus koetaan tärkeäksi. Erityisesti ensiapukoulutuksiin on panostettu, vaikka vaatimusten mukaan vain viisi prosenttia henkilöstöstä on oltava ensiapukoulutettuja.

– Käytännössä koulutettujen määrä on yhtiöissämme merkittävästi suurempi ja joissain toimipaikoissa jopa koko henkilöstö omaa ensiapupätevyyden. Koemme tämän tärkeäksi, koska jos kaikesta huolimatta tapaturma sattuu, tulee ihmisten osata toimia ja minimoida seuraukset. Siksi myös sydäniskureita on useassa toimipaikassamme ja asiakkaidemme tiloissa. 

Tapaturmadata kertoo totuuden

HUB logistics kannustaa henkilöstöään jatkuvaan turvallisuushavaintojen tekemiseen. Tapaturmataajuus on käytössä oleva mittari, jota yhtiöissä seurataan säännöllisesti. Tapaturmataajuuden kehitys on Arppolan mukaan ollut jo useita vuosia erittäin suotuisa.

– Asioita tehdään oikein ja koulutuksilla on varmasti oma osansa asiassa. Siksi aioimme ylläpitää hyväksi havaittua toimintamallia myös jatkossa. Tänä vuonna henkilöstöä koulutetaan etenkin vaarallisiin työvaiheisiin, kuten nostotöihin, kone- ja laiteturvalisuuteen sekä kemikaaliturvallisuuteen. Lisäksi työsuojelutoiminnan merkitystä korostetaan ja toimipaikkojen vastuuhenkilöille annetaan aiheesta täydennyskoulutusta.

Samuli Arppolan työturvallisuusteesit