Tietoturvakasvatus pitäisi aloittaa jo lapsena

Tietoturvallisuuden kouluttaminen pitäisi aloittaa jo yläasteella, ajattelee lukiolainen Camilla Riipi, 18, Keravan lukiosta. Riipi osallistui Alertum Oy:n järjestämään Tietoturvallisuuskorttikoulutukseen huhtikuun lopussa ja on todella tyytyväinen kurssin antiin.

”Ennen kurssia ajattelin, että hallitsen tietoturvallisuusasiat hyvin. Huomasin kuitenkin jo koulutuksen ensimmäisen osan, nettikurssin, aikana, että näin ei ollut. Esimerkiksi salasanojen ja sähköpostilla lähetettävien tietojen kanssa opin olemaan kurssilla tarkempi”, Riipi kertoo.

Camilla Riipi pääsi korttikoulutukseen ilmaiseksi, sillä Alertum lupasi Tietoturvallisuuskorttikoulutuksen lanseeraustilaisuudessa kouluttaa aina yhden toisen asteen oppilaan kymmentä myönnettyä Tietoturvallisuuskorttia kohden. Tällä lupauksella Alertum haluaa kantaa omalta osaltaan vastuun tietoturvallisesta yhteiskunnasta.

Riskit kannattaa ottaa tosissaan

Alertumin Tietoturvallisuuskorttikoulutus koostuu kahdesta osiosta, ennen varsinaista koulutusta toteutettavasta verkkokurssista sekä neljän tunnin lähiopetusjaksosta, johon kuuluu käytännön harjoituksia. Kurssilla käydään läpi tietoturvallisuuden perusasiat, kuten sosiaalinen manipulointi ja tietojenkalastelu, sekä opitaan tietoturvalliset toimintatavat ja tunnistamaan tyypillisimmät riskit.

Camilla Riipi kokee, että hänen suurin ongelmansa tietoturvallisuusasioissa oli omassa asenteessaan: hän sortuu kuvittelemaan, etteivät riskit koske juuri häntä. Tämä taas aiheuttaa sen, että Camilla ei tule hyödyntäneeksi tietoturvaosaamistaan jokapäiväisessä elämässä. Esimerkiksi tärkeimmistä tiedostoista ei tule otettua varmuuskopioita.

”Mielestäni silti lukioikäiset jo hallitsevat paremmin tietoturvallisuusasiat kuin nuoremmat. Huomasin kuitenkin yläasteikäisen veljeni kanssa keskustellessa, että hänkin on aika hyvin perillä netin vaaroista. Paljon paremmin kuin itse olin hänen iässään.”

Koulutusta nuoremmille

Riipi on erittäin tyytyväinen Tietoturvallisuuskorttikoulutuksen antiin. Hän kokee, että kurssista on hyötyä paitsi nyt, myös tulevassa työelämässä. Kurssin sisällössä hänet yllätti ennen kaikkea se, että tietoturvallisuus lähtee jo siitä, miten säilyttää tietoa omassa päässään.

”Luulin, että tietoturvallisuusasiat koskevat vain tietokonetta. Mutta kurssilla opin, että tietoa pitää osata säilyttää myös omassa päässä oikein. Erityisen tarkkana täytyy olla omista yksityisistä tiedoistaan, kuten syntymätodistuksestaan ja verkkopankkitunnuksistaan.”

Camilla osallistuisi vaikka heti uudestaan vastaavalle kurssille, jos sellainen olisi esimerkiksi koulun kurssitarjonnassa. Hänen mielestään tietoturvallisuusasiaa olisi tosi tärkeä opettaa aiemmin, viimeistään yläasteella.

”Yhä pienemmät lapset käyttävät tietokoneita ja joutuvat samojen riskien kanssa tekemisiin. Heille pitäisi opettaa, mitä linkkejä ei ole turvallista klikata ja miten sosiaalisessa mediassa käyttäydytään. Tietoturvakasvatus pitäisi olla yhtä tavallista kuin liikenneturvallisuuskasvatuksenkin.”