​Vuoden 2019 koulutuskalenteri on julkaistu

Alertum on julkaissut avointen koulutusten koulutuskalenterinsa vuoden 2019 ensimmäisille kuudelle kuukaudelle. Kevään koulutuskalenteriksikin kutsuttu kokonaisuus pitää sisällään yli 20 koulutusaihetta ja yli 30 koulutuspaikkaa. Tarjonnan laajuus takaa sen, että tarvittavan koulutuksen voi käydä itselleen sopivana aikana ja sopivalla paikkakunnalla.

Tuttuun tapaan kaikki Alertumin avoimet koulutukset pidetään, mikäli niille on ilmoittautunut yksikin osallistuja. Tämä mahdollistaa osallistujalle ennakoivan koulutussuunnittelun. Kurssille voi huoletta ilmoittautua jo vaikka kesäkuukausille. Kannattaa siis tarkistaa vanhenevien pätevyyksien ajankohdat ja varata kurssipäivät kalenteriin.

Kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksia lisätty

Vuoden 2019 syksy tuo tullessaan raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset. Kuljettajien ammattipätevyyttä on vaadittu tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Yksi viisivuotisjakso umpeutuu tulevan vuoden syyskuussa, ja se lisää kuljettajien määrää koulutuksissa. Alertumilla tähän on varauduttu kasvattamalla ammattipätevyyskoulutusten määrää jo kevään 2019 kalenteriin.

Tarjonnan lisäämisen myötä yrityksillä on mahdollisuus välttää henkilöstön koulutusten keskittyminen yhdelle kuukaudelle. Kuljettajien ammattipätevyyskoulutusten tarkoituksena ei ole vaikeuttaa yritysten liiketoimintaa, vaan lisätä teiden turvallisuutta ja ajamisen taloudellisuutta. Yritysten liiketoiminnan sujuvuuden ja koulutuskustannusten kannalta on järkevää jaksottaa koulutuksia myös muille vuodenajoille kuin syksylle.

Lisää käytännönläheisyyttä luokkahuonekoulutuksiin

Alertumin turvallisuuskoulutusten tavoitteena on edistää turvallisuusmyönteistä asenneilmastoa ja sitä kautta vähentää työtapaturmien riskiä yhteisillä työpaikoilla. Tammikuussa 2019 alkava yhteistyö henkilönsuojaimia tarjoavan Skyddan kanssa lisää turvallisuusaiheisten lyhytkoulutusten käytännönläheisyyttä, vuorovaikutteisuutta ja laatua entisestään.

Koulutustarjonnan monipuolisuuteen ja käytännönläheisyyteen tähtää myös yhteistyö kone- ja laitevuokraaja Ramirentin kanssa. Vuonna 2017 alkaneen yhteistyön myötä molemmat osapuolet ovat onnistuneet laajentamaan koulutustarjontaansa merkittävästi sekä lisäämään laadukkaiden luokkahuonekoulutusten yhteyteen oikealla kalustolla tehtävää käytännön harjoittelua.

Koko tarjonta tutussa paikassa

Alertumin kevään koulutuskalenterista löydät yhteensä 1125 koulutuspäivää. Tutustu tarjontaan ja etsi itselle sopivat kurssit tai Päteväksi-mobiilisovelluksen kautta.