0 peruttua koulutusta – kouluttajan lupaus vai hankinnan edellytys?

Henkilöstön kouluttamissuunnitelmia on viime aikoina pohdittu monissa yrityksissä uudesta näkökulmasta. Epävarmat ajat ovat monilta osin vaikuttaneet liiketoimintaan ja monen työntekijän työkuva on kokenut muutoksia lomautusten ja uudelleenjärjestelyjen muodossa. Tämä saattaa asettaa haasteita niin vaadittavien pätevyyksien hallinnan kuin myös ammattitaidon ylläpidonkin näkökulmasta. Pätevyyksien hallintaan tarvitaankin jo järjestelmiä, jotka muistuttavat automaattisesti vanhenevista pätevyyksistä ja työluvista.

Aika on rahaa, myös koulutussuunnittelun näkökulmasta. Yrityksen koulutussuunnittelussa merkittävin seikka ei usein olekaan koulutuksen suorat tai välilliset kustannukset vaan siihen käytettävä aika, jonka työntekijä ei ole yritykselle tuottavassa työssä. Vaikka koulutusvähennys korvaisikin tiettyyn pisteeseen saakka myös koulutukseen käytetyn palkanosan, on se aina laskennallisesti voittoa tavoittelevalle yhteisölle menetys, ellei koulutus ole edellytys työn aloittamiselle tai jatkamiselle. Tällaisia koulutuksia ovat usein pätevyyskoulutukset, joissa työn turvallisen suorittamisen on keskiössä.

Koulutuksella työtehoa ja -turvallisuutta

Työn tehokkuus lähtee työn suunnittelusta ja monissa työyhteisöissä tämä tarkoittaa myös vuorosuunnittelua. Myös koulutukset suunnitellaan yleensä osaksi työpäivää ja vuorokiertoa, jolloin koko suunnitelman toimimiseksi on tärkeää, ettei suunnitelmasta poiketa. Kuten teollisissa prosesseissa, myös HR-prosesseissa poikkeamat johtavat ongelmiin, joiden vaikutukset eskaloituvat usein työn keskeytyksenä ja taloudellisina menetyksinä.

Pätevyyskoulutusten osalta kriittistä on koulutusten ja pätevyyksien suorittaminen, ajallaan. Puuttuvan pätevyyden estäessä työntekijää suorittamaan työtään tai edes pääsemästä työn suorituspaikalle, saattavat pahimmillaan jopa koneet, virransaanti ja liikenne pysähtyä niin työmaalla kuin myös sen ulkopuolella. Esimerkiksi tie-, rata-, ja sähköverkostolla tehtävät luvitusta ja pätevyyskoulutusta vaativat tehtävät voivat vaikuttaa suureenkin osaa alueen asukkaista ja yhteisöistä. Yritysten ja yhteisöjen onkin syytä tiedostaa jatkuvuusriskit, jotka liittyvät henkilöstön pätevyyksiin.

Koulutuskumppanin valinnan merkitys yritykselle

Ammattiosaamista kehittävät pätevyyskoulutukset tukevat työn tehokkuutta ja turvallisuutta. Henkilöstön pätevöittäminen on tehty Suomessa erittäin helpoksi mm. pitkälle kehitettyjen, eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä rakennettujen koulutusohjelmien, sekä verovaroinkin tuetun henkilöstökoulutusjärjestelmän myötä. Laaja valtakunnallinen sekä osin myös verkossa toimiva yritysten ja oppilaitosten tarjoama koulutusverkosto tarjoavat valtavan kirjon vaihtoehtoja ammattitaidon syventämiselle.

Laadukasta palvelua ja toimitusvarmuutta on helppo luvata, mutta vaaditaanko ja mitataanko sitä oikeasti? Koulutusyrityksen toimitusvarmuus koostuukin muun muassa:

  • Riittävistä resursseista toimintaan ja asiakassitoumuksiin nähden.
  • Pitkälle hiotuista toimivista ja tehokkaista prosesseista.
  • Palveluista, jotka aidosti tukevat ja vievät eteenpäin tilaajan liiketoimintaa.
  • Kyvystä kerätä, jakaa, vastaanottaa ja käsitellä avoimesti palautetta toiminnasta.

Näiden kaikkien lisäksi vaaditaan aito tahtotila toteuttaa asiakaslupaukset tilanteesta ja hintalapusta riippumatta. Pitkäjänteinen yhteistyö rakentuu luottamukselle siitä, että molemmat osapuolet ovat toisilleen parhaat mahdolliset kumppanit ja kumppani on valmis tekemään parhaansa toisen onnistumisen eteen.

Alertumille tavoite koulutusten pitämisestä on pyhä

Alertum toi viime vuosikymmenellä markkinoille asiakaslupauksena sloganin: kaikki koulutukset pidetään! Tämä tarkoitti ja tarkoittaa edelleen sitä, että tavoitteemme on olla perumatta koulutuksia, joille on ilmoittautunut osallistujia. Alertum on edellä mainituilla toimintavarmuutta kehittävin toimenpitein sekä mittavan kouluttajaverkoston avulla onnistunut pitämään peruutusten osuuden promilleissa. Vuosittain vain muutama koulutus tuhansista joudutaan peruuttamaan tai siirtämään esimerkiksi äkillisistä sairastapauksista johtuen. 

Nolla peruttua koulutusta on Alertumille muutakin kuin markkinointislogan. Se on strateginen tavoite, jonka arvon kumppaneillemme ymmärrämme. Olemme luotettava, innovatiivinen ja palveleva kumppanisi myös poikkeuksellisina aikoina!

Tutustu koulutuksiimme www.alertum.fi/koulutukset