Työsuojelun jatkokoulutuksessa työsuojelupäälliköille keskitytään työsuojelupäällikön tietotaidon ja tarvittavan osaamisen kehittämiseen työpaikan työsuojelun asiantuntijana sekä työsuojelutoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Keskeisten työsuojelumenettelyjen lisäksi keskitytään muun muassa riskien arviointiin, vaarallisten töiden johtamiseen, työvälineiden turvallisuuteen, työtapaturmien analysointiin sekä työkyvyn ylläpitämiseen. Koulutuksessa perehdytään myös tehokkaaseen yhteistyöhön työsuojelun sidosryhmien kanssa. 

Tietoa työsuojelun jatkokoulutuksesta työsuojelupäälliköille 

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia.
Hinta
389€ + alv. Avoimen lähikoulutuksen hintaan sisältyy koulutuspäivän tarjoilut, materiaalit sekä sähköinen todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyystodistus
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun jatkokoulutus työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojeluasiamiehille on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.  

Työsuojelupäälliköiden työsuojelun jatkokoulutuksen sisältö

Työsuojelupäälliköille kohdennetussa työsuojelun jatkokoulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita.

 • Työsuojelupäällikkö osana organisaatiota 
 • Työsuojelupäällikön tehtävät 
 • Työsuojelutoiminnan johtaminenyhteistoiminta ja yhteinen työpaikka 
 • Keskeisimmät työsuojelumenettelyt ja niiden haltuunotto 
  • Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 
  • Tilanteista oppiminen  
  • Havainnointi 
 • Vaaralliset työt, niihin varautuminen ja niiden johtaminen 
 • Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen malli 
 • Työtapaturmat, niiden tutkinta ja niistä oppiminen 
 • Valvontaviranomaisen oikeudet ja yhteistoiminta 
 • Työsuojelutarkastus ja yhteistoiminta 

Työsuojelupäällikön osaamisvaatimukset

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa. Työsuojelupäällikön tulee osata:  

 • avustaa johtoa ja esimiehiä riittävän työsuojeluosaamisen varmistamiseksi työnteon ja työolosuhteiden riskeihin nähden 
 • rakentaa työpaikalle toimiva työsuojeluyhteistyö ja -organisaatio sekä kehittää sitä 
 • toimia yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa työsuojeluun liittyen 
 • nähdä ja kuvata työsuojelutoimenpiteet osaksi yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja kannattavuutta  

Ennen jatkokoulutukseen osallistumista suosittelemme Työsuojelun peruskoulutuksen suorittamista. Työsuojelun peruskoulutus antaa perustietoa työsuojelusta sekä valmiuksia oman työpaikan työsuojelun kehittämiseen. Koulutuksessa käsitellään työsuojelun tarkoitusta ja tavoitteita, työsuojeluhenkilöstön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa. Lisäksi perehdytään käytännönläheisesti työsuojelun sisällöllisiin osa-alueisiin. Koulutuksessa yhdistyvät asiantuntijatieto ja konkreettisuus. Koulutuksesta saa konkreettisia työkaluja työsuojelun kehittämiseen.

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Toteutamme yrityksille kohdennetun kaksi (2) päiväisen työsuojelukoulutuksen, jossa huomioidaan toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva työote. Osallistujat tekevät koulutuksen aikana harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus toteutetaan toivottuna ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.

Pyydä koulutustarjous