Räätälöidyt työturvallisuuskoulutukset vastaavat Constin alakohtaisiin tarpeisiin

Consti on Suomen suurin korjausrakentamiseen erikoistunut yhtiö, jossa vaatimukset työturvallisuus- ja pätevyyskoulutusten suhteen ovat erittäin tiukat. Alertumin räätälöidyt työturvallisuuskoulutukset tarjoavat juuri sitä mitä Consti haluaa.

Constilla työskentelee noin tuhat rakennusalan ammattilaista ja työmailla olevien riskien ennaltaehkäisyyn ja koulutukseen suhtaudutaan yrityksessä erittäin vakavasti. Constilla onkin haluttu mennä koulutusten sisällön suhteen seuraavalle tasolle, koska pelkkä lakisääteinen koulutus ei henkilöstöjohtaja Turo Turjan mukaan aina riitä.

– Kaikissa koulutuksissa pyritään siihen, että sisältö vastaa sitä mitä me oikeasti tarvitsemme. Esimerkiksi Alertumin järjestämät työturvallisuus-, tulityö- ja sähkötyöturvallisuuskoulutukset räätälöidään juuri meille ja rakennusalalle. Sama koskee ensiapukoulutuksia, joiden sisältö on rakennettu palvelemaan työmaaolosuhteita. Eihän työmaalla esimerkiksi tarvitse osata lastoittaa, koska ammattilaiset saadaan poikkeuksetta apuun puolen tunnin sisällä. Sen sijaan joka ikinen työmaa on sähköturvallisuuden kannalta riskipaikka. Lisäksi suurenergiset murskavammat ja putoamiset ovat realistisia riskejä, eivätkä perustason EA-kurssit huomioi näitä. Siksi olemme räätälöineet Alertumin kanssa omaa koulutussisältöä, koska työmailla on pakko tietää miten toimitaan, jos joku tippuu korkealta tai saa sähköiskun.

Mikä on turvallisuuden suunta?

Turjan mukaan yleisesti turvallisuuteen liittyvät viranomaisvaatimuksiin tulevat tuskin vähenemään, vaikka jo nyt vaadittavien työturvallisuus- ja pätevyyskorttien määrä on runsas.

­– Nykyinen korttipakka alkaa mennä liiallisuuksiin, vaikka pätevyyksien valvonta on sinänsä hyvä asia silloin kun se vastaa tarkoitustaan. Meilläkin työturvallisuusasioiden kanssa mennään koko ajan systemaattisempaan suuntaan ja tarpeita tunnistetaan ja ratkaistaan aktiivisesti. Vastuullisen toimijan on pakko määritellä omat osaamistarpeensa ja tehdä analyysi olemassa olevista kompetensseissa sekä tunnistaa akuutit ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Tämä on ainoa tapa luoda ja ylläpitää hyvää työturvallisuuskulttuuria.

Järjestelmä auttaa pätevyyksien hallinnassa

Kehitys- ja koulutusasiantuntija Mira Parkkila huolehtii Constin henkilöstön pätevyyksistä ja koulutuksista operatiivisella tasolla. Apuna työssä on Constin oma HR-järjestelmä sekä Alertumin henkilöstön pätevyyksien ylläpitoon ja koulutusten koordinointiin suunniteltu PÄTEVÄ-järjestelmä.

– Alertumin selainpohjainen ohjelmisto auttaa meitä hyödyntämään kertynyttä koulutusdataa ja sitä kautta henkilöstön koulutustarpeet on helpompi huomioida. Henkilöstön ilmoittaminen Alertumin avoimiin koulutuksiin on myös helppoa järjestelmän kautta. Muutenkin Alertum on vastannut hienosti tarpeisiimme ja myös korona-ajan koulutushaasteet on pystytty selättämään yhdessä. Meidän superhyvä ja palvelualtis vastuukontaktimme Alertumilla auttaa asioissa viikoittain ja on aina tavoitettavissa.

Tarkasti hiottu koulutuskonsepti

Työnantajan vastuu työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä korostuu rakennusalalla, jossa riskit ovat suuret. Toiminnan kehittämisen pitää juuri siksi olla Turjan mukaan jatkuvaa ja analyyttista, jotta jokainen pääsee terveenä töistä kotiin.

– Tavoitteemme ei ole täyttää koulutuksella ainoastaan viranomaisten edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia, vaan aika paljon enemmän. Siksi Alertumin kanssa räätälöidyissä koulutuksissa hyödynnetään Constin sisäisiä raportteja ja kertynyttä tietoa esimerkiksi läheltä piti -tilanteista. Kouluttajat ovat myös aina samoja ja tuntevat yrityksemme sekä toimialamme, joten voi sanoa, että Alertum on kyennyt vastamaan tarpeisiimme hienosti.