​Alertumille Green Card- ja HSEQ- sertifikaatit

Kiwa Inspecta myönsi Alertumille toukokuussa Green Card- ja HSEQ- sertifikaatit osoituksena auditoidusta toimitus- ja laaduntuottokyvystä. Nämä olivat ensimmäiset laatuaan sillä koulutustoimialalla, johon Alertum lukeutuu.

Alertumin tavoitteellinen laatumatka alkoi noin kaksi vuotta sitten erään suuren tilaaja-asiakkaan kannustamana. Asiakas oli itse käynyt läpi Green Card -auditoinnin hyväksytysti, ja suositteli samaa laatujärjestelmää myös Alertumille.

”Haluamme osoittaa niin asiakkaille, sidosryhmille kuin myös itsellemme, että laatu on toimintamme ja palveluidemme vahva perusta, ja siksi päätimme todentaa sen kolmannen osapuolen toimesta,” perustelee Alertumin kehitysjohtaja Lari Lindén.

Green Card toimituskyvynarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että Teknologiateollisuus ry:n suurten jäsenyritysten asettamat vaatimukset alihankkijoille ja toimittajayrityksille täyttyvät. Green Card -sertifikaatti on voimassa vuoden. Tavoitteena on jatkuva kehittyminen.

Alertumin toimituskykyä tarkasteltiin samanaikaisesti myös kattavammalla, työterveys- sekä työturvallisuusasiat huomioivalla HSEQ- arvioinnilla. Tämä nähtiin luontevana ja tärkeänä osana kokonaisuutta, huomioiden Alertumin toimiala ja asiakkaat, joille turvallisuutta edistäviä pätevyyskoulutuksia tuotetaan. HSEQ -sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.

Koulutuspalautejärjestelmä yhtenä laadun mittarina

Alertum kouluttaa pätevyys- ja turvallisuuskoulutuksissaan noin 25 000 henkilöä vuodessa. Koulutuksia järjestetään niin kaikille avoimina tilaisuuksina kuin yrityskohtaisina toteutuksina yli 30 paikkakunnalla.

Kaikissa koulutuksissa osallistujille annetaan mahdollisuus jättää sähköinen palaute, jossa kouluarvosanoin arvioidaan muun muassa kouluttajan ammattitaitoa sekä koulutuspäivän kulkua ja koulutuspaikkaa.

Ryhmäkoulutuksen tilaavalla asiakkaalla on mahdollisuus päästä tarkastelemaan työntekijöidensä koulutuksesta antamia arvosanoja ja kirjallisia palautteita. ”Läpinäkyvyys on sähköisen koulutuspalautejärjestelmämme lähtökohta. Asiakas näkee palautteen sellaisena kuin se on annettu,” Lindén korostaa.

Omavalvonta ja asiakasauditoinnit

Yhtenä tapana, jolla laadunvalvontaa toteutetaan, on omavalvonta. Alertumilaiset osallistuvat omiin koulutuksiin ja arvioivat niitä määrämuotoisen lomakkeen avulla, jossa on myös mahdollisuus antaa avointa palautetta sekä kehitysehdotuksia. Omavalvontaan käytettävä lomake on palautelomaketta laajempi ja seikkaperäisempi.

”Aiomme vielä tämän vuoden aikana lähteä kokeilemaan mallia, jossa muutaman sopimusasiakkaan työntekijät valjastetaan koulutustemme laadunvalvontaan, kuten olemme itse tehneet sisäisesti tähän asti,” paljastaa Lindén, ja jatkaa: ”Tavoitteemme on näin tekemällä rakentaa luottamusta ja saada arvokasta tietoa oman toiminnan kehittämiseen.”

Koko palveluketjun laatutyö sai sertifikaattien myötä tunnustuksen, mutta se työ ei lopu koskaan. Aina voidaan olla hieman parempia ja onnistua tuottamaan entistäkin laadukkaampia ja vaikuttavampia koulutuksia asiakkaillemme – se on tavoite.