Alertum ansaitsi jälleen Green Card -sertifikaatin

Asiakasarvioiden lisäksi ulkopuolinen auditointi on ainoa luotettava tapa mitata turvallisuusaiheisten koulutusten laatua – ja Alertumilla se on juuri myönnetyn Green Card -sertifikaatin mukaan huipputasolla.

Alertum sai viime vuonna toimialansa ensimmäisen Green Card -sertifikaatin, joka kertoo auditoitua faktaa yrityksen kyvystä tuottaa laadukkaita koulutuksia ja lisäarvoa asiakkaille. Sertifikaatin saaminen myös seuraavana vuonna vaatii jatkuvaa toiminnan parantamista ja on juuri siksi toimitusjohtaja Tuomas Liukkosen mukaan mahtava juttu.

– Alertum päätti ottaa jo vuosi sitten laatutyönsä kehittämisen viitekehykseksi HSEQ-toimittaja-arvioinnin lisäksi Green Card -arvioinnin, jotta voimme osoittaa toimintamme laadun myös teknologiateollisuuden päähankkijaklusterille. Nyt saatu tunnustus tuntuu hyvältä ja se vahvistaa, että olemme liiketoiminnan kehityksessä kestävällä polulla hyvin monella tavalla.

Miten sertifiointi näkyy asiakkaille?

Kiwa Inspectan myöntämän sertifikaatin vuosittainen ylläpitäminen edellyttää erinomaisen laaduntuottokyvyn jatkuvaa parantamista asiakkaille merkityksellisillä osa-alueilla. Sertifiointi myös varmistaa, että muun muassa palveluiden tasalaatuisuus, saatavuus, jatkuva kehitys ja turvallisuus ovat kunnossa. Miten Green Card sitten konkretisoituu asiakkaille?

­– Alertum tunnetaan hyvistä koulutuksista, osaavista kouluttajista sekä kyvystä pitää toimituslupaukset. Nyt saatu sertifikaatti oikeastaan sinetöi lupauksen siitä, että meidän valitseminen kumppaniksi on aina niin eettisesti kuin myös liiketaloudellisesti turvallinen valinta.

Jokaisen koulutettavan pitää oppia

Alertumin koulutuksissa tulee Liukkosen mukaan saavuttaa kaikkien sidosryhmien tavoitteet aina viranomaisvaatimuksista ja pätevyyssuorituksista uuden tiedon oppimiseen ja vanhan jalostamiseen.

– Laadukkaassa koulutuksessa osallistujien lähtötaso, toimiala ja osaaminen huomioidaan niin, että kokeneinkin ammattilainen voi koulutuksen päätyttyä todeta oppineensa jotain uutta ja hyödyllistä. Turvallisuusaiheisten koulutusten tavoitteena on myös aina vaikuttaa koulutettavan tietotaidon lisäksi asenteeseen ja sitä kautta koko työyhteisön turvallisuuteen. Näin koulutus siirtyy yksilön oppiessa turvallisuuspääomana yritykselle.

Koulutus muuttuu ja kehittyy

Digitalisaatio, uudet tavat oppia ja vanhan pedagogisen arkkitehtuurin kyseenalaistaminen vaikuttavat myös turvallisuuskoulutusalaan ja kannustavat alan toimijoita virittämään omaa tarjontaansa.

– Asiakkaidemme työskentelyn ja koulutustarpeiden muutokset tulevat olemaan keskiössä Alertumin uusien koulutustapojen ja -ratkaisuiden kehittämisessä. Toki alaa määrittävät jatkossakin viranomaisten sekä vakuutusyhtiöiden ja muiden keskeisten yhteisöiden linjaukset, mutta mihin suuntaan mennäänkään, me haluamme olla edelleen johtava kotimainen koulutuspalvelutuottaja. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa rooliamme asiakkaiden työturvallisuuden, -suojelun ja pätevyyksienhallinnan strategisena kumppanina. Sillä tavalla voimme oikeasti rakentaa osaamisellamme Suomesta maailman turvallisinta yhteiskuntaa.