Alertumin laaduntuottokyky kehittyy jatkuvasti

Alertumille myönnettiin jo kolmannen kerran Green Card -sertifikaatti. Mitä arviointi sitten oikeasti kertoo laadusta? Kenen ansiosta sertifikaatti saatiin? Entä miten yrityksesi voi arviointia hyödyntää? Toimitusjohtajamme Tuomas valottaa asiaa.

– Kolmannen Green Card -arvioinnin jälkeen tuntuu erityisen hyvältä huomata, että meille myönnetyn sertifikaatin lisäksi sertifioinnissa arvioidut tasopisteet ovat ottaneet valtavan loikan. Se osoittaa suorituskykymme nousseen ulkopuolisen arviointilaitoksen silmissä hyvin merkittävästi, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Liukkonen.

Kiwa Inspectan myöntämä sertifikaatti kertoo muun muassa siitä, että palveluiden tasalaatuisuus, saatavuus, jatkuva kehitys sekä turvallisuus ovat kunnossa. Kunnia tehdystä työstä jakautuu Liukkosen mukaan joka suuntaan.

– Tämän suorituskyvyn saavuttaminen on vaatinut koko henkilöstöltä valtavan panoksen ja kehitykseen ovat matkan varrella osallistuneet myös alihankkijat sekä asiakkaat. Iso kiitos kuuluu siis ihan kaikille.

Toiminnan parantamisen tulee olla jatkuvaa

Edellisen arvioinnin jälkeen palvelun- ja laaduntuottokykyä on Alertumilla kehitetty systemaattisesti niin auditointitulosten kuin myös johdon katselmusten sekä strategian näkökulmasta. Liukkosen mukaan valittuja kehityskohteita on viety eteenpäin pitäen yrityksen keskeiset toiminnot, henkilöstö ja asiakkaat kehitystyön keskiössä.

– Toimintamme luotettavuus, oikea-aikaisuus ja asiakasodotukset ovat olleet koulutuspalveluiden tuottamisen ja ohjauksen lähtökohta. Valtavien teknisten kehitysinvestointien lisäksi olemme kehittäneet tapaamme käsitellä ja puuttua poikkeamiin jo prosessien siinä vaiheessa, jossa poikkeamat eivät vielä näy asiakkaille tuotettavassa palvelussa. Asiakkaalle kaikki näkyykin odotusten mukaisena, ripeänä ja moitteettomana palvelulupausten lunastamisena.

Sertifioitu laatu on viesti myös asiakkaiden asiakkaille

Koulutusalalla laadun ostaminen on vielä verraten uutta moneen muuhun toimialaan verrattuna. Green Card on luonnollisesti vain yksi Suomessa tunnettu viitekehys toimituskyvyn arviointiin, mutta se jo itsessään antaa hyvin laajan kuvan siitä, miten yritys suhtautuu toimituskykynsä tarkasteluun sekä toimintansa jatkuvaan kehittämiseen.

– Avaamme mielellään asiakkaille Green Card -arviointimme, jotta he saavat vakuudet hankkimansa palvelun laadusta. Kun koulutus kestää vaativan tarkastelun niin eettisten kuin yritysturvallisuudenkin periaatteiden näkökulmasta, on se viesti koko asiakas-, tuotanto- ja toimitusketjulle.

Helpolle ja hyvälle on kysyntää

Alertumilla aiotaan kehittää koulutustarjooman lisäksi edelleen myös teknistä palvelukyvykkyyttä, mikä tarkoittaa asiakkaalle vähemmän käsityötä, odottelua ja virheitä koulutusten sekä koulutustietojen hallinnassa.

– Osaamisen hankkimisen ja pätevyyksien ylläpidon tulee olla entistä helpompaa ja saumattomampi osa yrityksen liiketoimintaa. Haluamme kumppanina olla mahdollistamassa tämän tarjoamalla kaikin puolin parhaan ja tarvelähtöisen palvelukokonaisuuden. Alertumilla markkinajohtajuutta ei nähdäkään myyntituotteiden määrässä mitattuna, vaan lisäarvon tuottamisena asiakkaillemme uusilla, merkityksellisimmillä tavoilla.