Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjäkoulutus + kasvinsuojelututkinto

Ammattikäyttöön tarkoitettujen ja luokiteltujen aineiden ostaminen ja käyttäminen vaativat erillisen kasvinsuojelututkinnon suorittamista. Alertumin kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjäkoulutuksen ja -tutkinnon tunnistat nimestä kasvinsuojelukoulutus.

Kaikilla ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden myyjillä ja käyttäjillä tulee olla lainsäädännön mukainen hyväksytysti suoritettu kasvinsuojelukoulutus. Todistusta kasvinsuojelututkinnosta on alettu vaatia loppuvuodesta 2015 alkaen.

”Kun ostaa tai käyttää ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita, tarvitaan todistus kasvinsuojelututkinnosta. Sama tilanne pätee silloin, jos kasvinsuojeluaineiden käyttö on ammattimaista”, kertoo Alertumin koulutuspäällikkö Juho Impivaara.

Hän täydentää, että lisäksi on suositeltavaa, että ruiskutuspäätöksen tekijä ja kasvinsuojeluaineiden käytöstä neuvovat henkilöt suorittavat kasvinsuojelututkinnon. Myös kaupassa on oltava vähintään yksi kasvinsuojelututkinnon suorittanut myyjä, jos siellä myydään ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita.

Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden etiketissä löytyy aina käyttäjäryhmämerkintänä ammattikäyttäjät. Kaikki ammattikäyttöön luokitellut valmisteet löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin verkkosivuilta kasvinsuojeluainerekisteristä.

Kattava tutkinto kasvinsuojeluaineiden käsittelystä ja käytöstä

Yleisimmin ammattikäyttöön suunnattuja kasvinsuojeluaineita käyttävät viheralueiden-, golfkenttien-, rataverkoston- sekä tiestönhoitajat, viljelijät, urakoitsijat ja puutarhurit.

Tukes huolehtii omalta osaltaan, että ammattimaisille käyttäjille, jakelijoille ja neuvojille on tarjolla kasvinsuojeluaineiden asianmukaista ja turvallista käsittelyä ja käyttöä koskevaa koulutusta. Kaikki koulutuksia ja kasvinsuojelututkintoja järjestävät tahot ovat Tukesin hyväksymiä.

Koulutukseen on kohderyhmä huomioon ottaen sisällyttävä riittävästi opetusta ainakin kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta, kestävästä ja turvallisesta käsittelystä ja käytöstä, integroidusta torjunnasta, kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta, kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käytöstä, ylläpidosta ja huollosta sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevasta kirjanpidosta. Näitä asioita käsitellään Alertumin järjestämässä koulutuksessakin.

”Meillä kasvinsuojelukoulutuksen tavoitteena on myös tehdä torjunnasta kustannustehokkaampaa ja suunnitelmallisempaa, sekä ennaltaehkäistä tuhoojien lisääntymistä. Kouluttajamme on alan ammattilainen ja kokenut kouluttaja”, Juho Impivaara toteaa.

Kasvinsuojelukoulutuksen kesto kokeineen on 4 tuntia.

Kasvinsuojelututkinto on ostolupa

Kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

”Aina ammattikäyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita ostettaessa pitää esittää tutkintotodistus. Jos ostaja ei ole valmisteen käyttäjä, tulee hänen esittää käyttäjän tutkintotodistus. Ostotilanteessa riittää nykyään myös, että näyttää kännykkäkameralla otetun kuvan todistuksesta”, Impivaara huomauttaa.

Mikäli todistus hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta katoaa, voi uuden todistuksen pyytää vastuukouluttajalta.

”Koulutuksen ja kasvinsuojelututkinnon järjestäjällä on velvollisuus säilyttää tutkintoon liittyviä asiakirjoja viiden vuoden ajan”, muistuttaa Juho Impivaara.

Teksti: Tia Härkönen

Saattaisit myös olla kiinnostunut: