Alertum luo parempaa koulutusliiketoimintaa

Alertumin koulutusliiketoiminta vahvistuu. Organisaatio tulee keskittymään entisestään vahvaan koulutusliiketoimintaan, jonka painopisteinä ovat osaamisen kehittäminen ja turvallisuuden lyhytkoulutuksien toimintamallien parantaminen.

Tavoitteena on rakentaa entistä asiantuntevampi turvallisuuden koulutus- ja valmennusyritys

Konsultoivat, lähinnä kiinteistöturvallisuuteen suunnatut palvelutuotteet poistuvat sellaisenaan Alertumin tarjonnasta. Muuhun tarjontaan tämä ei vaikuta, vaan tavoitteena on rakentaa Alertumista entistä asiantuntevampi turvallisuuden koulutus- ja valmennusyritys.

”Asiantuntijuus ei katoa meiltä mihinkään. Olemme päättäneet hyödyntää laaja-alaista osaamistamme koulutuksien kehittämisessä sekä niiden toteuttamisessa, että koulutuksiin liittyvien lisäpalveluiden tarjoamisessa”, Alertumin toimitusjohtaja Riku Aho kertoo.

Alertumin visio on luoda osaamisella maailman turvallisin yhteiskunta

Alertumin vahvuus ja osaaminen ovat tulevaisuuden koulutusliiketoiminnassa. Koulutusliiketoiminnan ja siihen liittyvien lisäpalveluiden kehittäminen ovat Alertumin ydinprosesseja.

”Haluamme tällä liiketoiminnan muutoksella virtaviivaistaa toimintaamme ja varmistaa, että koko organisaatio toimii samaa tavoitetta ja visiota kohti”, Aho linjaa.

Alertumin visio on luoda osaamisellaan maailman turvallisin yhteiskunta. ”Olemme yritys, joka vaikuttaa työpaikkojen arkipäivän turvallisuuteen usealla eri turvallisuuden osa-alueella”, Aho toteaa. ”Jatkossa tulemme kehittämään uusia toimintamalleja turvallisuuskoulutuksiin. Tulemme rakentamaan uudenlaista verkostoa lyhytkoulutuksien toteuttamiseksi, missä sähköisillä järjestelmillä on olennainen rooli”.

Sähköiset koulutusratkaisut mahdollistavat parhaimmillaan virheettömyyden, todentamisen ja seurannan, sekä helpottavat olennaisesti niin kouluttajaorganisaation kuin loppukäyttäjänkin arkea.