Asiakaspalvelu

010 320 5772

Sydäniskurilla voi pelastaa hengen - Alertumilta saa jatkossa sydäniskureita

Alertumilta Heartsine Samaritan -sydäniskurit

​Alertum järjestää vuosittain yli 300 ensiapukurssia, joiden sisällöt ja kestot vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Nyt Alertum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden myös sydäniskurin eli defibrillaattorin hankintaan kurssien yhteydessä.

Lue lisää lehdistötiedotteesta

Kelalta korvausta ensiapuvalmiuden ylläpitoon

​Kelalta korvausta ensiapuvalmiuden ylläpitoon

Kela korvaa työnantajalle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Lue neuvomme korvauksen hakemiseen.

Lue lisää

​Trukkikorttikoulutuksen tavoitteena on vähentää tapaturmia

Turvallisesti trukilla

Trukki on yleinen kuormankäsittelykone ja sitä käyttävät niin päätoimiset kuljettajat kuin satunnaiset käyttäjät. Vakavimpia tapaturmia, muun muassa lastauslaiturilta tippumista, voidaan estää hyvällä turvallisuuskoulutuksella.

Lue lisää blogista

Alertum sosiaalisessa mediassa

Log in