Toimitusjohtajan kynästä: Korona ajoi nopeaan muutokseen

Korona tuli osaksi kevättä tavalla, jota juuri kukaan ei osannut odottaa. Päivitin helmikuussa Alertumin turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia ja samassa yhteydessä pohdin aiemmissa työtehtävissä tehtyjä suunnitelmia vaikeiden influenssapandemioiden varalle. Seurattuani uutisointia tästä uudesta viruksesta ja sen leviämistä lähinnä Kiinassa, en vielä edes osannut luokitella sitä riskiksi lintuinfluenssan, SARSin ja MERSin tasolle. Koronaa pidettiin ärhäkkänä kausi-influenssana, joka tuskin tuli koskemaan Suomea. Tulihan se lopulta koskemaan Suomea ja myös Alertumia.

Alertumin asiakaslupaus on jo vuodesta 2015 asti ollut ”Nolla peruttua koulutusta”. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pidämme kaikki ilmoittamamme koulutukset, mikäli niihin on yksikin ilmoittautunut osallistuja. Tämä antaa varmuuden asiakkaillemme siitä, että työntekijät pääsevät työmaille suunnitellusti voimassaolevien pätevyyksien kanssa.

Tässä poikkeustilanteessa olemme joustaneet tästä toimintaperiaatteesta koulutettavien, henkilöstömme ja yhteistyökumppaniemme turvallisuuden takaamiseksi. Avoimet luokkahuonekoulutukset keskeytettiin maaliskuun 17 päivän jälkeen ja aloitettiin uudelleen nyt kesäkuun alussa.

Aloitimme maaliskuun loppupuolella kaikille avoimet, webinaareina toteutettavat koulutukset niin Työturvallisuuskorttikoulutuksen kuin Ratatyöturvallisuuspätevyyskoulutuksen osalta. Huhtikuun aikana webinaarikoulutusten tarjonta laajentui SFS6002 -standardin mukaisiin Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksiin, ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviin eri aiheista sekä ensiapukoulutuksiin.

Toukokuun puolivälissä lanseerasimme uuden työsuojelukoulutusten kokonaisuuden. Alertumin työsuojelukoulutukset antavat eväät työpaikan työsuojelun kehittämiseen antaen tarvittavat tietotaidot niin henkilöstölle kuin myös työyhteisön turvallisuuden tavoitteelliselle kehittämiselle. Alertum toteuttaa työsuojelukoulutukset Ahertavan kanssa yhteistyössä. Työsuojelukouluttajamme ovat turvallisuuden, työsuojelun ja riskienhallinnan ammattilaisia, joiden kokemus niin käytännön turvallisuusjohdon tehtävistä kuin myös turvallisuusalan kouluttajana on hyvin kattava. Työsuojelukoulutuksia tullaan järjestämään perinteisinä luokkahuonetoteutuksina sekä webinaareina.

Uusia koulutusaiheita siirtyy verkkoon joka kuukausi ja toteutamme myös asiakaskohtaisina tilauskoulutuksia monista eri aiheista, asiakkaiden tarpeet huomioiden. Palaute verkkototeutuksistamme on ollut todella hyvää ja sitä on ehtinyt kiiriä myös katto-organisaatioille saakka. Suuntamme on siis oikea.

Poikkeustilanne on ajanut monet meistä uuden äärelle. Uuden kokeileminen vaatii heittäytymistä ja rohkeutta. Koronakriisin edetessä olemme saaneet huomata, että niin asiakkailtamme, yhteistyökumppanimme kuin myös työntekijämme ovat heittäytyneet mukaan uudenlaiseen kouluttautumiseen. Tämä antaa meille huikeasti motivaatiota jatkaa valitsemallamme tiellä.

Asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme kiittäen, toivotan kaikille turvallista kesää. Pysytään terveinä!

Tuomas Liukkonen
Alertum, toimitusjohtaja