​Virtuaaliteknologian merkitys koulutuksen vaikuttavuuteen ja työturvallisuuteen

Vaikuttavuus on noussut puheenaiheeksi koulutusten toteuttamisessa. Sen merkitys korostuu erityisesti turvallisuuskoulutuksissa, koska koulutuksella halutaan saada aikaiseksi muutos toimintatapoihin. Tämä edellyttää, että koulutuksessa puhutut asiat puhuttelevat meitä kaikkia henkilökohtaisesti. Enää ei riitä, että koulutuksen jälkeen saadaan muovikortti käteen turvallisuuskoulutuksesta tai todetaan, että nyt ollaan muodollisesti päteviä, jotta pääsee töihin.

Verkkokoulutus ei riitä muokkaamaan asenteita

Olen sitä mieltä, että verkkokoulutusratkaisuilla, joita markkinoilta tällä hetkellä löytyy, ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla laadukkaan luokkamuotoisen ja ryhmätehtäviä sisältävän koulutuksen kanssa, kun mitataan koulutuksen vaikuttavuutta.

Verkkokoulutuksesta puuttuu leirinuotio –ilmiö. Me ihmiset haluamme istua meille yhteisen, ja meitä yhdistävän, asian äärellä yhdessä muiden kanssa ja keskittyä yhteen asiaan.

Tunne tai kokemus jättää pysyvämmän muistijäljen

Olemme viimeisen vuoden aikana miettineet, miten koulutusten vaikuttavuutta voitaisiin lisätä. Yhteiset harjoitteet, käytännön harjoitukset, toisten kokemuksista oppinen ja ryhmätyöt ovat hyviä koulutusmetodeja, kun pyritään vahvempaan muistijälkeen. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon, kun koulutuksessa käydyistä asioista halutaan jättää vahvempi muistijälki ja tuottaa kokemuksia, jotka kiinnittyvät selkäytimeen.

Tekijät, jotka nostavat VR- ja AR-ratkaisut koulutusten kehitysratkaisujen kärkeen

  • Sosiaaliset ja oppimiseen liittyvät rajoitteet loistavat poissaolollaan, kun käytetään VR/AR –ratkaisuja kokemukselliseen oppimiseen.
  • Motivaatio ja sitoutuminen oppimiseen sekä oppimistavoitteeseen nousee, kun pakkopullaksi mielletystä asiasta tulee hauskaa.
  • Mahdottomasta tulee mahdollista, kun pystyy harjoittelemaan vaaratilannetta virtuaalisesti eikä pelkästään kuvainnollisesti.
  • Virheiden tekeminen virtuaalitodellisuudessa tapahtuvassa simulaatiossa kertoo, että käyttäjä uskaltaa ajatella ja hakea vaihtoista tapaa toimia. Näin päästään eroon perinteisestä tavastamme ajatella, että on oikeita tai vääriä ratkaisuja.

Seminaari virtuaaliteknologian merkityksestä työturvallisuudessa 15.3.2018 klo 12-17

Olen yksi puhujista seminaarissa, jossa käsitellään virtuaaliteknologian merkitystä työturvallisuudessa. Kerron siellä lisää koulutusten vaikuttavuudesta sekä virtuaaliteknologian merkityksestä koulutuksissa.

Hyvien puheenvuorojen lisäksi pääset henkilökohtaisesti todistamaan oikeaksi vanhan kiinalaisen sananlaskun:
minkä kuulet – unohdat, minkä näet – muistat, minkä teet – opit

Tämän artikkelin on kirjoittanut Alertumin toimitusjohtaja Riku Aho