Työpaikkoja vaihdetaan, jos työturvallisuudessa luistetaan

Työpaikkoja vaihdetaan nyt useammin kuin koskaan. Heikkoon työilmapiiriin, turvattomuuden tunteeseen ja sen myötä työntekijöiden todennäköisyyteen etsiä uusia uramahdollisuuksia vaikuttaa moni tekijä, mutta niillä kaikilla on yhteinen nimittäjä – työturvallisuus. Yrittäjät kokevat tilanteen vaikeana, mutta ratkaisu ongelmaan löytyy työturvallisuuden priorisoinnista koko yrityksen tasolla.

Suuri lopariaalto – mikä saa pohtimaan työpaikan vaihtamista?

Viimeiset pari vuotta ovat olleet monelle työnantajalle raastavia työntekijöiden vaihdellessa työpaikkaa ilman sen ilmeisempää syytä. Moni on povannut ilmiön syyn olevan yritysten kyvyttömyydessä vastata työntekijöiden vaatimuksiin työskentelytapojen muuttuessa, mutta esimerkiksi Harvard Business Review arvioi muutoksen alkaneen jo kauan ennen koronaa.

Tilanne on joka tapauksessa synkkä työnantajille, joilla on aito halu pitää työntekijänsä tyytyväisinä, tarjota paras mahdollinen työpaikka ja luoda kaikki edellytykset pitkille työurille valmiiksi haastavassa taloustilanteessa.

Jos kysymys ei siis olekaan pelkästään etätyömahdollisuuksien tarjoamisesta ja muusta joustavuudesta työntekijöiden toiveiden mukaisesti, mitä vaihtoehtoja työnantajille jää parhaiden työntekijöiden pitämiseksi ja uusien osaajien hankkimiseksi?

Viimeisimmät selvitykset osoittavat työpaikkojen turvallisuuden ja viihtyisyyden olevan ratkaisevimpia tekijöitä sille, onko työntekijöillä aihetta pohtia työpaikan vaihtamista. Kun haluat pitää kiinni yrityksesi kalleimmista varoista, eli työntekijöistä, jatka lukemista – tämä teksti sisältää sinulle hyviä uutisia..

👉 Työturvallisuuskoulutus on viihtyisän työkulttuurin ytimessä. Tutustu työturvallisuuskorttiin!

Jos et välitä työturvallisuudesta, työntekijäsi äänestävät jaloillaan

Selvityksessä korostuu konsensus siitä, että yritysten työntekijät kokevat erilaiset puutteet yrityksen työkulttuurissa ja -ilmapiirissä yleisenä epäviihtyvyytenä ja turvattomuuden tunteena.

Tällaisille tuntemuksille voi kysyttäessä olla hankalaa määrittää yksittäistä syytä, mutta tilanteen edetessä erilaiset ajatukset alkavat kehittyä työntekijän mielessä. Jos vaihtaisin työpaikkaa, olisiko aamulla töihin lähteminen edes hieman helpompaa ja voisinko nauttia arjesta viikonlopuille elämisen sijaan?

Työturvallisuuden on oltava olennainen osa työpaikan kulttuuria

Yrityksissä, jossa työturvallisuus ja työhyvinvointi ei ole prioriteettilistan kärjessä, luodaan ajan mittaan välittämättömyyden kulttuuri. Se on omiaan aiheuttamaan työntekijöille ylimääräistä stressiä, ahdistusta ja henkistä kuormitusta.

Ongelmien syntymiseksi ei tarvita työturvallisuusasioiden täydellistä laiminlyöntiä. Suurimmassa osassa yrityksistä epäkohtiin pyritään puuttumaan ja esimerkiksi työtapaturman tai läheltä piti -tilanteen sattuessa niihin reagoidaan ensitilassa – aivan kuten kuuluukin.

Todellinen ongelma sen sijaan syntyy, mikäli normaaliin päiväjärjestykseen pyritään palaamaan liian nopeasti ongelman perimmäisiä syitä tutkimatta. Jos tilanteet hoidetaan yksi kerrallaan niiden sattuessa, ei työturvallisuuden kokonaistilanne yrityksessä parane. Tarvitaan perustavanlaatuinen muutos siihen, kuinka turvallisuusasiat yrityksessä priorisoidaan.

Yksinkertaistettu esimerkki: yrityksesi varastolle johtavat portaat jäätyvät tammi- ja helmikuussa joka vuosi niin pahasti, että keskimäärin kaksi työntekijää nyrjäyttää nilkkansa siinä joka talvi. Kannattaako työntekijä toisensa perään lähettää työterveyden vastaanotolle, vai pitäisikö portaat hiekoittaa?

Reagoimalla asioihin proaktiivisesti voit vaikuttaa merkittävästi turvallisuuden tunteeseen työpaikalla ja edistät samalla turvallisuusmyönteistä ajattelutapaa.

Myrkyllinen työilmapiiri on pahin kaikista – näin peruuttamaton vaurio tapahtuu

Alla on kolme seikkaa, jotka työntekijöiden mukaan vaikuttavat kaikista heikentävimmin työturvallisuuteen ja työviihtyvyyteen. Miten arvioit tilanteen näiden osalta omassa yrityksessäsi?

  1. Johdon sitoutumiskyky työpaikkaturvallisuuteen

On liki mahdotonta luoda uskottavaa ja aidosti turvallista työpaikkakulttuuria, mikäli johto ei aidosti kykene sitoutumaan siihen. Jos aiheesta mainitaan vain ohimennen virkistyspäivillä toimitusjohtajan avajaispuheessa, on todennäköistä, että siihen ei kuluvan vuoden aikana palata – työn annetaan rullata entisellään ja toivotaan, ettei tapaturmia satu.

Työturvallisuudesta on syytä tehdä yrityksen tavoite, jota mitataan ja arvioidaan parhaassa tapauksessa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Kun tavoitteesta viestitään koko yritykselle, siitä tulee konkreettinen ja mittaamisen myötä sitä ei niin vain päästetä unohtumaan.

  1. Pääsy turvallisuuden edellyttämiin resursseihin

Turvallisuusmyönteisen kulttuurin kehittämisen lisäksi on myös olennaista tarjota yrityksen henkilöstölle kaikilla tasoilla pääsy tarvittaviin resursseihin, joita laillakin vaaditut turvallisuusmääräykset edellyttävät.

Perustasolla nämä tarkoittavat esimerkiksi tuotantotiloissa ja varastoissa vaadittuja suojalaseja ja teräskärkisiä kenkiä, tai toimistotiloissa riittävää ilmanvaihtoa ja ergonomisia työoloja. Yhtä tärkeä osa on kuitenkin varmistaa, että jokainen työntekijä saa tarpeellisen koulutuksen työturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Työturvallisuuskoulutusten tavoitteena on lisätä työntekijöiden käytännön taitojen päälle syvempää ymmärrystä työturvallisuuskulttuurista, työssä jaksamisesta ja nolla tapaturmaa -ajattelutavasta, jota tarvitaan uskottavan ja tasapainoisen työkulttuurin rakentamiseksi.

Lue lisää työturvallisuuskoulutuksistamme ja niiden sisällöistä täältä.

  1. Positiivisen työilmapiirin turvaaminen on tärkein kaikista

Selvityksessä todetaan työpaikan myrkyllisen ilmapiirin olevan kaikista vahingollisin työntekijöiden säilyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Sen haitat ovat niin suuret, että työpaikan vaihtamisen lisäksi se on kirkkaasti suurin syy työuupumukseen, ahdistukseen, ja jopa masennukseen.

 

Työpaikkoja vaihdetaan
Lähde: McKinsey Health Institute

Haitallisessa työympäristössä voi esiintyä suoranaista välinpitämättömyyttä työturvallisuutta kohtaan, turvallisuuteen liittyvien toimintatapojen laiminlyöntiä ja yrityksen taloudellisen tuloksellisuuden priorisointia hyvinvoinnin edelle. Tällaiset työympäristöt ovat kestämättömiä ja yritystäsi kohtaan muuten lojaalit työntekijät alkavat ymmärrettävästi pohtimaan muita vaihtoehtoja.

Työturvallisuuskoulutusten suoritus on joustavaa, mutta kulttuurin rakentaminen edellyttää tahtoa muutokseen

Positiivinen ilmapiiri ja turvallisuuden tunne työpaikalla edellyttää aitoa sitoutumista, työntekijöiden kanssa avointa viestintää ja ennen kaikkea proaktiivisuutta, joka osoittaa, että välität työntekijöistäsi.

Alertumin tarjoamat työturvallisuuskoulutukset ovat erinomainen paikka aloittaa, mutta lisäksi tarvitaan sitoutumista kaikilta yrityksen tasoilta, erityisesti johdolta. Parhaat työntekijät houkuttelevaa työkulttuuria ei rakenneta yhdessä yössä, mutta ottaessasi työturvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin strategiasi keskiöön olet oikealla tiellä.

Tutustu työturvallisuuskoulutukseen

Ota yhteyttä