Työturvallisuuskoulutuksen suorittaminen onnistuu nyt missä ja milloin vain – tutustu uuteen verkkokoulutukseemme!

Työturvallisuuskoulutuksen suorittamiseen on tullut uusi, entistä edullisempi ja joustavampi suoritustapa. Voit suorittaa Preston kehittämän työturvallisuuskoulutuksen verkkokoulutuksena itsellesi sopivassa aikataulussa, paikasta ja ajasta riippumatta.

Uuden työturvallisuuskoulutuksen ja sen sisällön ovat suunnitelleet pitkän linjan turvallisuus- ja työsuojeluasiantuntijat ja kouluttajat. Koulutuksen opiskelumateriaaliin sisältyy tärkeimpiä turvallisuusasenteita ja -kulttuuria sekä työsuojelua kehittävät opit ja esimerkit, mielenkiintoisia tehtäviä unohtamatta.

Osallistavia tehtäviä koulutus sisältää runsaasti. Niiden avulla työntekijä reflektoi koulutuksen tärkeimpiä oppeja suhteessa työturvallisuuden parhaisiin käytäntöihin ja oman työyhteisönsä toimintoihin ja riskeihin. Työturvallisuuskoulutuksen suorittaminen auttaa jokaista työntekijää toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti kaikissa töissä, toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta.

Tutustu koulutukseen ja tilaa

Verkossa tapahtuvaa koulutusta on helppoa seurata esimerkiksi tietokoneen tai tabletin ruudulta. Koulutukset eivät sido osallistujia tiettyyn paikkaan, vaan oppitunteja voi seurata omassa tahdissa jokaiselle sopivaan aikaan. Oppitunnit suoritetaan aina ennalta määrätyssä järjestyksessä, mutta aikaisemmin opittuja asioita pääsee aina kertaamaan palaamalla oppimateriaalissa taaksepäin.

Työturvallisuuskoulutus verkossa sopii kaikille toimialoille

Presto työturvallisuuskoulutus

Työturvallisuuskoulutus soveltuu lähtökohtaisesti kaikille toimialoille, sillä sen tarkoituksena ei ole kouluttaa työntekijää tiettyjen alojen toimialakohtaisia riskejä vastaan. Vastuu siitä on edelleen työnantajan työkohde- ja työtehtäväkohtaisella turvallisuusperehdytyksellä sekä ammattiin valmentavalla erityiskoulutuksella. Verkkokurssina suoritettava työturvallisuuskoulutus on kattavuudeltaan vertaansa vailla. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet turvalliseen työntekoon ja turvallisuuskulttuurin ymmärtämiseen.
Tutustu tarkemmin koulutussisältöön.

Työturvallisuuskoulutus valmentaa kaikkia kesätyöntekijästä toimitusjohtajaan

Työturvallisuuskoulutuksen tarve ei rajaudu ainoastaan esimerkiksi tulen kanssa työskentelevään hitsariin tai raskaita taakkoja nostavaan varastotyöntekijään. Jokaisella työpaikalla ja jokaisessa työtehtävässä on riskejä, ja valppaana pysyminen on kaikkien etu.

Työturvallisuuskoulutuksen tarvetta punnittaessa onkin syytä tarkastella turvallisuutta ja hyvinvointia paljon laajemmin kuin pelkästään fyysisiin työtehtäviin liittyvien onnettomuuksien riskin vähentämisenä. Työturvallisuuskoulutus sopii kaikille kesätyöntekijästä toimitusjohtajaan ja on koko työyhteisön edun mukaista, että mahdollisimman moni käy työturvallisuuskoulutuksen.

Jokainen työntekijä tuntee oman työpisteensä ja tehtävänsä parhaiten ja pystyy siten luotettavasti arvioimaan riskien määrää ja vakavuutta. Kun jokainen työntekijä pystyy oman työpisteensä ja -ympäristönsä lisäksi huolehtimaan turvallisuudesta myös yhteisissä tiloissa, saadaan työpaikan työturvallisuus ja viihtyvyys moninkertaistettua.

Työturvallisuuskortin oppimateriaaleista oppii tärkeitä taitoja

Avainasemassa hyvinvoivan työpaikan luontiin on työturvallisuuteen positiivisesti suhtautuva ja motivoitunut henkilöstö. Heille turvallinen työpaikka ja työssä jaksaminen ovat työpaikan vetovoimatekijöitä, sillä jokaisella on oikeus tulla töistä terveenä kotiin.

Työturvallisuuskorttikoulutus valmentaa työntekijöitä havainnoimaan työturvallisuutta vaarantavat tilanteet ja toimimaan oikein tilanteessa, jossa onnettomuus on jo sattunut. Nämä taidot ovat tärkeässä asemassa työpaikan ja työntekijöiden työturvallisuuskulttuurin edistämisessä. Työturvallisuuskoulutuksessa opittujen taitojen kautta poissaolot vähentyvät, työtekijöiden hyvinvointi kasvaa ja samalla yrityksen houkuttelevuus työnhakijoiden silmissä kasvaa.

Työturvallisuuskoulutus verkossa sopii myös kiireisen aikatauluun

Tyypillisesti työturvallisuuskoulutuksia on tavattu järjestää luokkahuoneissa. Paikkaan ja aikaan sidottu koulutus nostaa kuitenkin usein osallistumisen kynnystä, vaikka kyseessä on mahdollisesti hengen pelastavan taitojen oppiminen.

Työturvallisuuskoulutus itsenäisenä verkkokurssina madaltaa osallistumisen kynnystä, sillä koulutuksen voi suorittaa useammassa osassa juuri silloin, kun se omaan aikatauluun sopii parhaiten. Koulutuksen suorittamista varten tarvitsee ainoastaan laitteen, jossa on internet-yhteys.

Työturvallisuuskoulutus kehittää turvallisuusmyönteistä ajattelutapaa, joka palvelee kaikkia

Työturvallisuuskoulutuksen tärkeä tavoite on kehittää koulutuksen saaneiden ajattelutapaa työturvallisuudesta. Esimerkkejä turvallisuusmyönteisen ajattelutavan kehittämisestä ovat nolla tapaturmaa -ajatteluun perehdyttäminen ja työtapaturmien juurisyyanalyysin perehdytys.

Työturvallisuuskoulutuksen käynyt työntekijä osaa toimia vastuullisesti. Koulutuksen tavoitteena on estää työtapaturmien sattuminen ennen kuin ne tapahtuvat ja poissaoloja aiheuttavien sairastumisten ehkäiseminen.

Uusi työturvallisuuskoulutus – kaikki samat hyödyt, mutta helpommin ja edullisemmin

Työturvallisuuskoulutuksen hankkimiseen on siis monta hyvää syytä, ja nyt sen hankkiminen on helpottunut entisestään. Uutta työturvallisuuskoulutustamme ovat kehittäneet kokeneet turvallisuusalan asiantuntijat ja se tarjoaa työntekijöille valmiudet olla työyhteisön vastuullisia jäseniä.

Korkean suosion saavuttaneet työturvallisuusaiheiset verkkokoulutukset ovat erinomainen tapa suoda itsellesi tai yrityksesi henkilöstölle varmasti hyödyllinen koulutuspäivä suorituspaikasta- ja ajasta riippumatta. Alertumin koulutukset ovat myös loistava lahja niin henkilöstölle kuin myös heidän läheisilleen.

Tutustu työturvallisuuskoulutukseen verkkokurssina

Tartu toimeen: työturvallisuuskoulutuksen varaaminen tapahtuu käden käänteessä

Työturvallisuuskoulutus on helpointa suorittaa silloin, kun työkiireet eivät paina päälle. Työturvallisuuskoulutus verkkokurssin käyttöaika on yksi vuosi ostopäivästä – osta siis koulutus itsellesi tai tiimillesi nyt ja sijoita koulutuksen suorittaminen teille sopivimpaan aikaan. Työturvallisuuskoulutuksen verkkokurssina voi suorittaa niin monessa osassa kuin haluaa, suorittamisen voi siis sijoittaa esimerkiksi hiljaiseen työpäivään. Kun kurssit ja tentit on suoritettu, me lähetämme kurssin suorittaneille todistuskortin. Kysy meiltä chatissa tai soittele, niin kerromme koulutuksistamme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä