Työturvakeskuksen toimialakohtaisille koulutuksille on tarvetta

Työturvallisuuskorttikoulutuksen perusmateriaali antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Perusmateriaalin lisäksi työturvakeskus tarjoaa lisämateriaalia koulutuksen toimialakohtaiseen personointiin rakennus-, teollisuus-, kuljetus-, metsä-, kaivos-, satama- ja kiinteistöpalvelualoille. Myös kemikaaliturvallisuudesta on saatavilla valmista lisämateriaalia koulutuksen personointiin.

”Teollisuuden työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot teollisuusalan keskeisimmistä vaara- ja kuormitustekijöistä”, kertoo Alertumin työturvallisuuskorttikouluttaja Eija Syväsalo. ”Koulutuksessa käydään myös läpi keinoja Nolla tapaturmaa –tavoitteen saavuttamiseksi sekä annetaan perusvalmiudet yhteisen teollisuuden alan työpaikan vaara- ja kuormitustekijöiden tunnistamiseen.”

Teollisuuden työturvallisuuskorttikoulutus on erityisesti teollisuuden vaatimuksiin vastaava koulutuskokonaisuus

Koulutuksen aamupäivä sisältää yleistä työturvallisuusasiaa ja iltapäivä on omaan toimialaan keskittyvää työturvallisuusasiaa, joka sisältää osallistujia aktivoivia harjoituksia.

”Työturvakeskuksen tarjoamien lisämateriaalien lisäksi haluamme varmistaa, että työturvallisuuskorttikoulutuksessamme huomioidaan riittävällä tasolla asiakkaamme oma toimiala ja sen erityispiirteet”, kertoo kehitysjohtaja Lari Lindén. ”Tämän takia olemme aloittaneet projektin, jossa yhdessä kouluttajiemme kanssa kehitämme edelleen teollisuudelle suunnattua työturvallisuuskoulutusta.”

Työturvakeskuksen toimialakohtaisia työturvallisuuskoulutuksia

Alertum aloittaa työturvakeskuksen mukaisesti ja toimialakohtaisesti personoitujen työturvallisuuskoulutusten pitämisen kolmella pilotti -koulutuksella kevään 2017 aikana.

”Hyvin toteutettu työturvallisuuskorttikoulutus, vuonna 2016 uudistetun työturvallisuuskeskuksen materiaalin tukemana, antaa valmiudet turvallisuuden ja riskitekijöiden havainnointiin omassa työympäristössä niin, että toimialakohtaisia erityispiirteitä korostetaan”, summaa kouluttaja Syväsalo. ”Laadukkaaseen koulutukseen investointi on työnantajalle kannattavaa ja todellinen satsaus Nolla tapaturmaa –tilanteen saavuttamiseksi.”

”Tavoitteena on saada teollisuudelle kokonaan omat työturvallisuuskoulutukset avoimeen kurssitarjontaan syksylle 2017”, ilmoittaa kehitysjohtaja Lindén. ”Idea koulutusten kehittämiseen saatiin asiakkailtamme.”