Alertum tuo sähköisten tulityölupien sovelluksen markkinoille

Alertum ja ohjelmistokehitysyritys Systems Garden ovat sopineet sähköisten tulityölupien sovelluksen myynti- ja kehitysyhteistyöstä. Sovelluksella saavutetaan merkittäviä säästöjä niin ajankäytöllisesti kuin taloudellisesti, sekä parannetaan turvallisuutta työpaikalla.

Tulityölupa on yksi tulitöiden keskeisimpiä dokumentteja, sillä tilapäisellä tulityöpaikalla tulee aina laatia tulityölupa ennen tulitöiden aloittamista. Lupia laaditaan ja laitetaan täytäntöön eri kohteissa tälläkin hetkellä kymmeniä, ellei jopa satoja.

”Turvallisuuteen liittyvien toimintatapojen modernisointi ja kehittäminen onnistuvat yhteistyöllä helpommin kuin yksin”, Alertumin kehitysjohtaja Lari Lindén huomauttaa.

”Meidän digitalisaatio-osaamisemme yhdistettynä Alertumin turvallisuusosaamiseen takaavat sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme aitoa lisäarvoa”, Systems Gardenin toimitusjohtaja Pirkka Paronen hehkuttaa.

Perinteisesti luvat tulitöiden tekemiseen on myönnetty paperisilla kaavakkeilla, joita vastuuhenkilöt kiertävät kirjoittamassa. Lupia voidaan joutua siirtelemään tiskiltä toiselle ja odottelemaan kauankin, tai lupaa voi joutua päivittämään tai muokkaamaan sellaiseen kellonaikaan jolloin mahdollisuutta tapaamiseen tulityöluvan myöntäjän ja tulityöntekijän välillä ei ole.

Alati digitalisoituvassa maailmassa myös tulityöluvat ovat siirtymässä sähköiseen muotoon

Sähköiset tulityöluvat nopeuttavat tulityölupakäytäntöjä ja helpottavat tulitöiden seurantaa. Niillä voidaan myös parantaa yrityksen tulitöiden turvallista tekemistä, sillä pitkät ja hankalat prosessit saattavat aiheuttaa sen, ettei tulityölupaa ehditä tai jakseta tehdä asianmukaisesti.

Sovellus toimii eri päätelaitteilla, ja on helposti käytettävissä siellä missä tahansa tulitöiden osalta liikutaankin. Kohteella tai alueella voi olla monta yhtäaikaista tulityötapahtumaa, jolloin näiden seuraaminen hankaloituu. Sovelluksen avulla yrityksen tulitöistä vastaavat saavat reaaliaikaisesti tiedon käynnissä ja jälkivartioinnissa olevista tulitöistä. Kaikki tulityöluvat tallentuvat tietokantaan, jolloin näitä voidaan myös myöhemmin tarkastella.

Sähköinen tulityölupasovellus muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Asiakas saa siis juuri sellaisen tulityölupalomakkeen kuin kussakin kohteessa tarvitaan. Sovellukseen voidaan lisätä myös kohteiden aluekarttoja tai pohjakuvia, joiden avulla voidaan seurata missä tulitöitä tehdään tai jälkivartioidaan.

Järjestelmä mahdollistaa myös tulityökorttien voimassaoloaikojen seurannan. Kortin vanhetessa voidaan tulityön tekijälle etsiä sopiva tulityökorttikoulutus Alertumin kurssihausta.

Tilaa sähköisen tulityöluvan demo täältä!

Lisätietoja:
Nico Laurell
turvallisuusasiantuntija, tulityökouluttaja
nico.laurell@alertum.fi
p. 010 320 5773
Alertum