Asbestipölyltä suojaudutaan nyt entistä tarkemmin

Rakennustyömailla työskentelevät altistuvat edelleen jossain määrin asbestille, vaikka sen käyttö rakennusmateriaaalina on ollut kielletty jo 20 vuotta. Vanhojen rakennusten purkutyöt ovat terveydellinen riski, jota uusilla vaatimuksilla koulutuksista ja purkuluvista minimoidaan.

Vuoden alusta lähtien kaikki asbestiin liittyvä purkutyö on määrätty luvanvaraiseksi. Asbestipurkulupa täytyy hakea etukäteen aluehallintovirastolta. Vanhojen rakennusten katto- ja julkisivuremontteja varten täytyy tehdä tutkimus rakennusmateriaalien sisältämästä asbestista.

Asbestia saa purkaa ainoastaan erikoiskoulutettu työntekijä, joka on suorittanut virallisen näyttötutkinnon. Työsuojeluviranomaiset tulevat pitämään rekisteriä asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä ja yrityksistä. Rekisteri on julkinen, mikä mahdollistaa tehokkaan valvonnan. Kuka vain voi tarkistaa asbestipurkutyötä tekevien yritysten ja henkilöiden pätevyydet rekisteristä.

Vaikutusta myös harmaan talouden torjunnassa

Vaikka uudet vaatimukset saattavat rakennusalalla aiheuttaa harmaita hiuksia rakennuttajille, niillä parannetaan rakennusalan työoloja taas olennaisesti.

– Tämä lisää turvallisuutta työmailla ja vähentää rakennusalan harmaata taloutta. Oikeat työmenetelmät ja työskentelytavat vähentävät riskiä altistua haitalliselle pölylle. Harmaa talous taas saadaan kuriin uusien rekisterien ja tehokkaan valvonnan avulla, arvioi koulutuspäällikkö
Mika Ahola Alertumista.

Työelämän lyhytkoulutuksia sekä turvallisuusasiantuntijapalveluita tarjoava Alertum aloittaa tulevana talvena asbestipurkutyön kolmipäiväiset koulutukset. Koulutuksia järjestetään tilauksesta ympäri Suomen.

– Luvanvaraista asbestipurkutyö on ollut aiemminkin, mutta tiukentunut valvonta ja lainsäädännön muutokset laajentavat luvanvaraista toimintaa. Käytännössä kaikki ennen vuotta 1990 rakennetut purkukohteet tutkitaan, myös katto- ja julkisivuremonttien osalta. Jopa 40 % kattoremonttikohteista sisältää asbestia, Ahola kertoo.

Asbestista vaaraa edelleen

Asbesti on erittäin kestävä rakennusmateriaali, jota käytettiin yleisesti 1960- ja 70-luvuilla rakennusalalla, mutta myös teollisuudessa, telakoilla ja autoalalla. Suomen Hengitysliitto on arvioinut, että kaikki tuolloin rakennusalalla työskennelleet ovat altistuneet jossain määrin asbestille.

Vanhoja rakennuskohteita purettaessa rakennusalalla altistutaan edelleen asbestille. Uudet lupa- ja koulutuskäytännöt tulevat olennaisesti edistämään kaikkien työmaalla työskentelevien turvallisuutta.

– Tällä hetkellä remontoitavat kohteet ovat pääosin juuri 1960- ja 1970 -luvulla rakennettuja. Meneillään on siis tavallaan toinen asbestipölylle altistava aalto, toteaa Ahola.

Asbestista on ihmiselle haittaa, kun sitä hengitetään. Asbestista tuleva pöly on niin hienoa, ettei sitä voi paljain silmin erottaa eikä sitä myöskään haista tai tunne. Asbestipöly kuitenkin tunkeutuu keuhkoissa aina keuhkorakkuloihin asti, eikä elimistöllä ole mitään keinoa suojautua sitä vastaan. Asbestin aiheuttamiin ammattitauteihin, pääasiassa syöpiin, kuolee vuosittain noin sata ihmistä.

Lue lisää asbestikoulutuksesta: Alertum asbestipurkutyö

Fakta: Asbestipölyn aiheuttamat ammattitaudit

  • Suomessa noin 200 000 työntekijää on altistunut asbestille, heistä noin 50 000 voimakkaasti
  • Asbestin aiheuttamaa ammattitautia sairastaa noin 10 000 ihmistä, ja joka vuosi näitä tulee 1000 lisää
  • Sairastuneiden keski-ikä on noin 70 vuotta
  • Ammattitaudit ilmenevät 10-40 vuoden viiveellä altistumisesta
  • Yleisimpiä asbestin aiheuttamia sairauksia ovat asbestiplakkitauti, asbestipölykeuhko, keuhkosyöpä sekä keuhkopussin syöpä