Työtapaturmalaki muuttuu: Työntekijän on aika kantaa suurempi vastuu

Uusi työtapaturmalaki mahdollistaa vastuun siirtämisen työtehtävien mukana työntekijälle. Uusien lakipykälien viesti on selvä: työturvallisuus on yhteinen asia, josta jokainen työntekijä on vastuussa.

Tänä syksynä ja ensi vuoden alussa työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö muuttuu ja sen valvontaa tehostetaan. Muutokset painottavat työntekijän roolia ja vastuuta työturvallisuudessa työpaikoilla.

– Edelleen työnantaja on ensisijaisesti vastuussa työpaikan työturvallisuudesta. Uuden työtapaturmalain myötä työntekijä voidaan kuitenkin jättää korvauksetta, mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa työtapaturman, tähdensi työsuojelun asiantuntija Martti Turunen Tilaajavastuu, vakuutus ja työturvallisuus –seminaarissa Jyväskylän Paviljongissa viime viikon perjantaina.

Seminaarissa käytiin läpi tänä syksynä ja vuoden vaihteessa voimaantulevia työtapaturmalain muutoksia, jotka vaikuttavat jokaisen työntekijän arkeen, erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa. Seminaarin järjesti turvallisuuden asiantuntijapalveluihin ja –koulutuksiin erikoistunut Alertum.

Rutinoitunut työntekijä on riski työtapaturmille

Turunen ei ole yllättynyt työtapaturmalain muutoksista ja valvonnan kiristymisestä, sillä aiemmat lait ovatkin olleet varsin hölläkätisiä yksittäiselle työntekijälle. Myös tutkimustulokset puhuvat työntekijän vastuuttamisen puolesta: Useiden alan tutkimusten mukaan riskialtteimmat työntekijät ovat paitsi aloittavat ja vanhat jo eläkeikää lähestyvät työntekijät, myös työntekijät, jotka ovat rutinoituneet työhönsä. Rutinoituneessa työsuorituksessa keskittyminen helposti herpaantuu ja työturvallisuusasioihin saatetaan suhtautua jopa ylimielisesti.

– Rutinoitumista pitää varoa, se on vaarallista! Uskon, että juuri tähän uusilla lakimuutoksilla ja valvonnalla tulee olemaan vaikutusta, Turunen arvioi.

Uusi työtapaturmalaki paitsi painottaa työntekijän vastuuta myös lisää pätevyyksien valvontaa. Koneiden kuljettajat, laitetarkastajat, turvallisuuskoordinaattorit ja nostonjohtajat täytyy olla riittävästi perehdytetty ja koulutettu tehtäväänsä.

Turunen korosti, että kun koneen kuljettaja on kokenut kuljettaja, koulutuksissa ei opeteta ajotaitoa vaan ennen kaikkea vastuu- ja työturvallisuuskysymyksiä.

Työntekijöiden asenne tekee työturvallisuuden

Uusi työtapaturmalaki painottaa yhteisvastuuta työturvallisuudessa.

– Jos esimerkiksi työkaveri aikoo kiivetä katolle ilman pakollisia valjaita etkä sinä puutu asiaan, olet itsekin syyllistynyt työturvallisuusrikkomukseen. Et tietenkään voi estää häntä voimakeinoin, mutta sinulla on velvollisuus huomauttaa työkaveria, Turunen selvensi seminaarissa.

Menneiden vuosien hullunhurjat ”tulikasteet” työpaikoilla ovat Turusen mukaan onneksi nykyään erittäin harvinaisia, maalaisjärki on lisääntynyt ja turvallisuusasiat otetaan tosissaan. Turunen tietää mistä puhuu, sillä hän on toiminut suojalaitetarkastajana sekä kouluttanut rakennus- ja teollisuuden alalla työturvallisuusasioita jo 30 vuotta.

– Työnantaja antaa puitteet ja mahdollisuudet työturvallisuuteen, mutta työntekijät viime kädessä tekevät sen omalla asenteellaan! Asenne on kiinni työntekijöistä!

”Uudet lakimuutokset eivät ole mörköjä”

Tilaajavastuuseen, työtapaturmavakuuttamiseen ja työturvallisuusasioihin tulevat työtapaturmalain muutokset eivät huolestuta jyväskyläläisiä kunnossapitomestari Aleksi Vuoremaata ja energiatuotannon turvallisuuspäällikkö Samuli Mäkistä. He osallistuivat Jyväskylässä järjestettyyn seminaariin viime viikon perjantaina.

– Kyllä nämä muutokset töitä tulee teettämään, niin monia asioita pitää ottaa huomioon, Mäkinen myöntää.

Työt ovat kuitenkin vain töitä muiden joukossa: ne hoidetaan alta pois, pääasia on, että niistä on tietoinen. Miehet ovat yhtä mieltä siitä, että pykälistä ei kannata alkaa rakentaa mörköjä.

– Nämä uudet säännökset ovat työntekijän kannalta hyväksi, sillä ne lisäävät turvallisuutta työmailla. Voi olla, että nämä vaativat kuitenkin enemmän resursseja, jolloin työntekijöitä tarvitaan ehkä enemmän. Tämän asian työnantajien täytyy osata huomioida, Vuorenmaa tähdentää.

Tausta: Työturvallisuuteen liittyvä työtapaturmalaki muuttuu

  • Työnantaja voi delegoida töitä työntekijälle, jolloin osa vastuusta siirtyy myös hänelle, aiemmin vain työnantaja on ollut vastuullinen
  • Työntekijä voidaan tuomita sakkoihin, mikäli hän aiheuttaa tahallisesti tai huolimattomuudellaan työtapaturman
  • Valvontaa työmailla lisätään: työmaiden viikkotarkastuspöytäkirjoja, kuljettajien ja muiden vastuullisten henkilöiden pätevyyksiä tarkastetaan
  • Yhteisvastuu: olet vastuullinen huomauttamaan työkaveria, mikäli hänen työskentelynsä vaikuttaa turhan riskialttiilta
  • Työturvallisuuteen liittyvät lait koskevat kaikkia Suomessa työskenteleviä alaan katsomatta, myös ulkomaisia työnantajia ja työntekijöitä

Lähde: Työtapaturmalaki 678/2015, Työturvallisuuslaki 738/2002, Rikoslaki 47§