Yrityksen tietoturvallisuus

Alertum järjesti Mijorakin toimihenkilöille tietoturvallisuuskoulutuksen syksyllä 2016. Saimme koulutuksen jälkeen haastatteluun Mijorak Oy:n toimitusjohtajan Mika Pynttärin sekä projektipäällikkö Jan Kopposen, jotka olivat molemmat osallistuneet yrityksen tietoturvallisuuden koulutukseen.

Mitä hyötyä yrityksen tietoturvallisuuskoulutuksesta on?

Rakennusalalla kuten teollisuudessakin turvallisuus on ollut jo pitkään esillä, mutta se on keskittynyt enemmän laitteistojen toimivuuteen, tuotannon häiriöttömyyteen sekä henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Mijorak Oy on uudis- ja korjausrakentamisen osaaja, jonka asiakkaisiin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimijat. ”Olemme ylpeitä laadukkaasta ja ammattitaitoisesta osaamisestamme, joka täyttää myös kaikkein vaativimpien kohteiden ja asiakkaiden vaatimukset, myös yrityksen tietoturvallisuuden osalta”, huomauttaa toimitusjohtaja Mika Pynttäri.

Yrityksen tietoturva-asiat ovat olleet Mijorakissa pääosin kunnossa jo hyvän aikaa, mutta yrityksen otettua askel sosiaaliseen mediaan, tuli täydennyskoulutus ajankohtaiseksi.

”Yrityksen siirtyminen sosiaaliseen mediaan tarkoitti myös henkilöstön siirtymistä sosiaaliseen mediaan”, kertoo Mika Pynttäri. ”Näimme, että täydennyskoulutuksesta on ensisijaisesti hyötyä toimistotyöntekijöille, palkanlaskennalle sekä henkilöstöasioista vastaaville.”

Myös rakennusalan yritysten tietoturvallisuus rakentuu monen asian summasta, jossa kaikella on oma tarkoituksensa. Hyvään yrityksen tietoturvallisuuteen ei päästä pelkillä teknisillä keinoilla, vaan tärkeintä ovat tieto ja osaaminen. ”Meidän mielestämme on tärkeää, että henkilöstömme sai koulutusta yrityksen  tietoturvallisuudesta”, jatkaa Jan Kopponen. ”Ei ole itsestään selvää, että tiedostamme kuinka paljon tietoa voi karata internetin välityksellä esimerkiksi puhelimesta tai mitä asioita voimme jakaa sosiaalisessa mediassa.”

Tietoturvallisuuskoulutuksen sisältö

Tietoturvallisuuskoulutus on Viestintäviraston alaisen Kyberturvallisuuskeskuksen suosittelema ja se on suunniteltu vastaamaan henkilöstön tietoturvallisuusohjeisiin ja –suosituksiin. Koulutus rakentuu verkkokoulutusosiosta sekä kolmen tunnin mittaisesta lähiopetuksesta. Toimitusjohtaja Mika Pynttärin mielestä tietoturva-alan koulutus avasi silmiä omassa toiminnassa sekä henkilökohtaisessa elämässä. ”Puhelin on yksi suurimmista tietoturvariskeistä, varsinkin, kun ollaan pilvessä. Sitä ei voi jättää minne tahansa, ei varsinkaan työmaalla.”

”Koneen lukitseminen ja puhelimen mukana pitäminen ovat konkreettisia toimenpiteitä, mitkä jäivät koulutuksesta mieleen”, mainitsee Jan Kopponen. ”Jos jotain kehitettävää pitäisi mainita, niin esimerkkejä voisi lähiopetuksessa nostaa enemmänkin esiin. Asenteet muuttuvat vasta, kun ymmärretään oman toiminnan riskit riittävällä tarkkuudella.”

”Yrityksen tietoturvallisuuden merkitystä rakennusalalla ei ole vielä ymmärretty kokonaisuutena. Niin henkilöstön kuin asiakkaiden tiedot ovat salaisia ja me yksityishenkilöinä alamme olla valveutuneita omista oikeuksistamme. Yritysten on pystyttävä vastaamaan tähän luottamusta herättävästi”, kertoo Mijorakin projektipäällikkö Jan Kopponen. ”Tarve yritysten tietoturvallisuuden ymmärtämiselle kasvaa koko ajan. Uudet alalle pyrkivät rakennusalan yritykset saattavat tarvita tietoturvallisuuden ymmärtämistä entistä enemmän.”

OLEMME LOPETTANEET YRITYKSEN TIETOTURVALLISUUS -KOULUTUSTEN TARJOAMISEN. TUTUSTU KOULUTUSTARJONTAAMME!

Lisätietoa koulutuksesta ja Mijorakista:

Mika Pynttäri
toimitusjohtaja
Mijorak Oy
+358 (40) 580 0180
mika.pynttari@mijorak.fi

Lisätietoa koulutuksesta ja Alertumista:

Lari Lindén
liiketoimintajohtaja
Alertum
+358 (10) 320 5773
lari.linden@alertum.fi