​Onko yrityksesi tulityösuunnitelma kunnossa?

Tulityösuunnitelma on asiakirja, jossa käydään läpi yrityksen tulitöihin liittyvät asiat sekä kohteen mahdolliset erityispiirteet ja toimenpiteet vaarojen torjumiseksi. Mikäli yrityksessäsi tehdään säännöllisesti tulitöitä, suositellaan tulityösuunnitelman laatimista. Vakuutuksenottajalta voidaan myös vaatia kirjallinen tulityösuunnitelma.

Kun suunnitelma on laadittu, velvoittaa se koko yrityksen henkilöstöä ja sopimusten myötä myös yrityksen ulkopuolisia urakoitsijoita noudattamaan suunnitelmaa tulitöitä tehdessä ja suunnitellessa. Tulityösuunnitelma voi olla osana yrityksen pelastus- tai turvallissuunnitelmaa.

Tulityösuunnitelmassa tulee esittää vähintään seuraavat asiat:

  • tulityölupakäytäntö
  • tulityöluvan myöntäminen
  • vakituiset tulityöpaikat
  • tulityötä edeltävät turvatoimet
  • tulityön aikaiset turvatoimet
  • tulityön jälkeiset turvatoimet
  • tulityövartiointi

Tulityösuunnitelmaa tulee päivittää olosuhteiden, henkilöiden tai yhteystietojen muuttuessa. Suunnitelma tulee jakaa kaikille siinä nimetyille henkilöille ja huolehtia, että henkilöt ovat saaneet riittävän perehdytyksen. Turvalliseen tulityöhön kannattaa myös panostaa, sillä työhön liittyy vaaroja.

Tulityösuunnitelma ei ole vain pala paperia, vaan se on tarkoitettu aktiiviseen käyttöön ja suunnitelmaksi tulitöitä tekeville ja suunnitteleville henkilöille. Muista myös, että tulityösuunnitelmassa mainituilla tulityöluvan myöntäjillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti.

Lisätietoa tulityösuunnitelmasta saat esimerkiksi:

Finanssialan Keskusliiton tulitöiden turvallisuusohjeesta tai SFS 5900 Tulitöiden paloturvallisuus -standardista.

Sähköinen tulityölupa parantaa turvallisuutta ja säästää resursseja. Tutustu Alertumin sähköiseen tulityölupa -sovellukseen.

Tutustu tulityökorttiin

Ota yhteyttä