Asenteet välittyvät myös koulutuksissa

Asennoitumisemme asioihin vaikuttaa pitkälti kaikkeen mitä teemme. Työmaailmassa työntekijän asenteet liittyvät usein työpaikan tai työn käytäntöihin sekä ohjeistuksiin. Turvallisuusasioihin negatiivisesti asennoitunut henkilö voi olla riskitekijä työpaikallaan, mutta myös koulutuksissa näillä voi olla negatiivinen vaikutus muihin osallistujiin.

Negatiivinen asenne turvallisuuteen tarttuu helposti

Turvallisuuteen liittyy välillä vahvoja tunteita. Työpaikoilla vallitseva kiire, totutut työtavat ja välinpitämättömyys voivat johtaa siihen, että koulutukseen osallistuva työntekijä vähättelee koulutuksessa läpi käytäviä ohjeistuksia, esimerkkitapauksia tai käytäntöjä. Osallistujan koulutuksessa heittämät mielipiteet ja väittämät voivat täten suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa muiden osallistujien käsityksiin ja mielikuviin. Varsinkin nuoremmalle tai kokemattomammalle työkaverille kokeneemman työntekijän puheet usein ovat sellaisia, joita huomioidaan ja näistä otetaan oppia.

Asenteet aiheuttavat siis keskustelua, joskus jopa pienimuotoisia väittelyitä, ja keskustelu onkin lähes aina hyvästä, sillä kouluttamisen tavoitteena on nimenomaan herättää keskustelua läpi käytävistä asioista ja tätä kautta pyrkiä vaikuttamaan positiivisesti asenteisiin. Osaava kouluttaja osaa kattavasti perustella minkä takia jokin asia menee juuri näin, mitä siitä hyödytään tai mitä sillä haetaan ylipäätänsä takaa.

Ajat muuttuvat – huonoihin asenteisiin törmää yhä harvemmin

Jo vanhaksi käynyt, mutta paikkaansa pitävä sanonta ajat muuttuvat pätee myös asenteiden osalta. Parempaan suuntaan on jo menty. Nykypäivänä turvallisuus koetaan tärkeämpänä arvona kuin aikaisemmin. Se näkyy myös työntekijöiden mielenkiinnossa turvallisuusasioita kohtaan ja huonoihin asenteisiin koulutuksissa törmää yhä harvemmin. Aktiivista turvallisuuskouluttamista Suomessa on toteutettu vuosikymmeniä, ja vaikutukset ovat selvästi nähtävissä vahinkojen sekä tapaturmien vähentymisenä. Turvallisuuden eteen tehtävä työ voi siis olla paikoin hidasta, mutta pitkällä tähtäimellä sillä on arvokas vaikutus.

Osallistu koulutukseen avoimin mielin

Pyritään siis osallistumaan koulutuksiin positiivisella asenteella tai vähintään avoimin mielin. Näin voidaan mahdollisesti parantaa omaa, työkavereiden ja koko työpaikan turvallisuuskulttuuria. Pidetään mielessä, että omalla esimerkillä vaikutetaan myös muihin ympärillämme oleviin ihmisiin.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Alertumin turvallisuusasiantuntija ja -kouluttaja Nico Laurell.