Työsuojelun peruskoulutus antaa hyvät perustiedot työsuojeluun sekä valmiuksia oman työpaikan työsuojelun kehittämiseen, riskien arviointiin, dokumentointiin sekä tiedonhakuun. Koulutuksessa käsitellään työsuojelun tarkoitusta ja tavoitteita, työsuojeluhenkilöstön tehtäviä sekä työsuojelun yhteistoimintaa. Lisäksi perehdytään käytännönläheisesti työsuojelun sisällöllisiin osa-alueisiin.

Koulutus tarjoaa osallistujalle hyödyllisiä työkaluja työsuojelun kehittämiseen sekä valmiuksia osallistua konkreettisesti oman työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan.

Tietoa työsuojelun peruskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustavat
Luokkahuone ja webinaari
Hinta
389€ + alv. Avoimen lähikoulutuksen hintaan sisältyy koulutuspäivän tarjoilut, materiaalit sekä sähköinen todistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyystodistus
Koulutuksesta saatu pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Työsuojelun peruskoulutus on saatavissa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena joko asiakkaan tiloissa tai Alertumin järjestämissä tiloissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarimuodossa. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta.

Koulutuksen kohderyhmä

Työsuojelun peruskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti esimiehille ja työntekijöille, jotka toimivat työsuojeluorganisaatiossa ja joiden vastuulla on työnteon turvallinen järjestäminen, työn suunnittelu tai valvominen. Näin ollen koulutus soveltuu erinomaisesti myös kaikille esimiestehtävissä toimiville työsuojelutoimintaan ja työturvallisuuteen perehtymiseksi sekä tuleville työsuojeluvaltuutetuille, -päällikölle ja -asiamiehille.

Työsuojelukoulutuksen tavoite ja toteutus

Työsuojelun peruskoulutuksessa tutustutaan työsuojelutoiminnan tavoitteisiin, vastuisiin ja yhteistoimintaan työpaikalla ja työsuojelun eri sidosryhmien kanssa. Koulutus perehdyttää myös työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin suunnittelun kuin myös käytännön esimerkkien avulla.

Työsuojelun peruskoulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

 • Mitä on työsuojelutoiminta ja sen tavoitteet?
 • Työsuojelun vastuut työpaikalla
  • Työnantajan velvoitteet
  • Työntekijän velvoitteet ja oikeudet
 • Yhteistoiminta
  • Työturvallisuuslaki
  • Valvontalaki
   • Työsuojelupäällikkö
   • Työsuojeluvaltuutettu
   • Työsuojelutoimikunta
 • Työsuojelu yhteisellä ja monikulttuurisella työpaikalla
 • Työsuojelutoiminta työterveyshuollon kanssa
 • Työtapaturmat ja niiden ehkäisy
 • Työn vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Valvontaviranomainen
 • Seuraamukset
 • Oikeustapaukset ja esimerkit

Työsuojelun peruskoulutuksen jälkeen

Työsuojelun peruskoulutuksen suorituksen jälkeen suosittelemme tietotaidon syventämistä työsuojelun jatkokoulutuksessa. Jatkokoulutukset on eriytetty työsuojeluorganisaation roolien mukaisesti siten, että työsuojelupäälliköille on oma koulutuspäivä ja työsuojeluvaltuutetuille ja -asiamiehille oma koulutuspäivä.

Lisätietoja Työsuojelupäällikön koulutuksesta
Lisätietoja Työsuojeluvaltuutetun / työsuojeluasiamiehen koulutuksesta

Työsuojelukoulutus yritykselle

Järjestämme työsuojelukoulutuksia myös yrityskohtaisille ryhmille. Kohdennetussa kaksipäiväisessä työsuojelukoulutuksessa huomioidaan yrityksen toimiala ja sen erityispiirteet työsuojelun näkökulmasta. Kouluttajalla on konsultoiva ote ja osallistujat pääsevät tekemään koulutuksen aikana myös harjoitustehtäviä, jotka edistävät yrityksen työsuojelutoiminnan kehittymistä.

Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan omissa tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Ryhmäkokosuositus on enintään 20 henkilöä. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.