Sydäniskuri voi pelastaa henkiä – Heartsine Samaritan -sydäniskurit Alertumin valikoimaan

Alertum järjestää vuosittain yli 300 ensiapukurssia, joiden sisällöt ja kestot vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Nyt Alertum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden myös puoli- ja automaattisen ulkoisen defibrillaattorin hankintaan kurssien yhteydessä.

”Elvytyksen aloittaminen muutaman minuutin kuluessa sydämenpysähdyksestä parantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia huomattavasti”, kertoo Alertumin toimitusjohtaja Riku Aho.

”Alertumin koulutuksissa käydään aina läpi tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja sydäniskurin käyttö, joten on luonnollista tarjota asiakkaille mahdollisuus sydäniskurin hankintaan kurssin yhteydessä.”

Markkinoiden kärkituote Alertumin automaattiseksi ulkoiseksi defibrillaattoriksi

Alertumin sydäniskurit kuuluvat Heartsine Samaritan -tuoteperheeseen, jossa on kolme erilaista sydäniskuria: puoliautomaattiset Heartsine Samaritan 350P ja 500P sekä automaattinen Heartsine Samaritan 360P. Sekä puoliautomaattiset että täysautomaattinen malli ohjaavat käyttäjää selkeillä äänikomennoilla, suomeksi.

”Julkisiin tiloihin ja tiloihin, joissa käy muitakin kuin yrityksen omaa henkilökuntaa, kannattaa hankkia täysautomaattinen sydäniskuri”, kertoo Aho. ”Heartsinen täysautomaattinen sydäniskuri analysoi sydämen rytmin ja antaa iskun automaattisesti tarvittaessa.”

Sydämenpysähdyksestä selviytyminen edellyttää välitöntä elvytystä

Sydäniskurin tarkoituksena on käynnistää äkillisesti pysähtynyt sydän uudelleen. Sitä käytetään jos potilas on tajuton eikä hengitä. Laitteen käyttö ei voi aiheuttaa potilaalle lisähaittaa.

Sydäniskuri ei korvaa painelu–puhalluselvytystä, mutta lisää elvytystehoa huomattavasti. Alertumin ensiapukoulutuksissa asiakkaille opetetaan oikea elvyttämistapa ja -tekniikka. Nopea ja oikein toteutettu ensiapu nostaa potilaan selviämistodennäköisyyttä huomattavasti.

”Jos painelupuhalluselvytys ja defibrillointi käynnistyvät 3–5 minuutissa, jopa kolme neljästä alkutilanteessa elottomasta selviää”, toteaa Alertumin ensiapukouluttaja Marko Ahtonen.

Koulutus takaa oikean käytön

Sydäniskureilla on kahdeksan vuoden takuu ja iskurin lisäksi asiakas saa aina lyhyen perehdytyksen sydäniskurin käyttöön. Laitteen mukana tulevat elvytysmaski, sakset ja raakkausterä. Alertumilta on saatavissa myös useita erilaisia kaappimalleja iskurien säilytykseen.

Heartsine-sydäniskureiden maahantuojan Ems Consulting Oy:n Jukka Juutinen toteaa olevansa hyvin tyytyväinen alkaneeseen yhteistyöhön.

”Alertum on osoittanut toiminnallaan oikeasti välittävän asenteen koulutettaviin. Näin ollen Alertum parantaa ihmisten mahdollisuuksia selvitä mahdollisesta äkillisestä sydänpysähdyksestä.”

Sydäniskurin voi tilata myös Alertumin verkkosivujen kautta.

”Hankintaan sisältyvä lyhyt käyttöperehdytys ei kuitenkaan korvaa ensiapukoulutusta”, huomauttaa Aho.

”Sydäniskurin tilauksen yhteydessä voi pyytää tarjouksen kahdeksan tunnin hätäensiapukoulutuksesta.”