​Uusi asbestilaki velvoittaa työn tilaajaa ja toteuttajaa

Uusi asbestilaki vaatii alalla työskenteleviltä enemmän

Vuoden vaihteessa voimaan astunut uusi asbestilaki toi alalle uusia vaatimuksia. Alalla työskentelevien yrityksien tulee hakea yritykselle luvat toimia asbestipurkutyömailla ja näillä työmailla työskentelevien työntekijöiden tulee olla suorittanut asbestipurkutyön näyttötutkintokoulutus. Uusi asbestilaki yltää tätäkin laajemmalle. Uuden asbestilain mukaan työn tilaajien täytyy suorittaa asbestikartoitus. Tämän kartoituksen tarkoituksena on selvittää onko purettavassa kohteessa asbestia. Asbestikartoituksen voi suorittaa myös rakennushankkeen valvoja, ohjaaja tai rakennuttaja.

Vanhat rakennukset uuden asbestilain kartoitusten kohteena

Ennen vuotta 1994 rakennetut kohteet, joissa voidaan epäillä olevan asbestia sisältäviä materiaaleja vaativat niitä remontoitaessa tai purkaessa asbestikartoituksen. Mikäli kohteesta löydetään asbestikuituja, tulee purkutyöt suorittaa asbestipurkuna. Asbestikartoitus voidaan jättää tekemättä, mikäli kohteen materiaalien tiedetään varmasti sisältävän asbestia. Tällaisten kohteiden purkutyöt voi suorittaa suoraan asbestipurkutyönä. Asbestikartoituksen suorittamista varten rakenteesta, jossa asbestia epäillään olevan, otetaan palanen materiaalia ja toimitetaan se laboratorioon tutkittavaksi. Tulos saadaan 1-3:ssa päivässä. Vastaanottavalta laboratoriolta voi kysyä suoraan lisätietoa näytteen otosta.

Jos näytteestä löytyy asbestia, vaatii se lisätoimia niin työn tilaajalta, kuin työn suorittajalta. Työn tilaajan tulee varmistaa, että purkutyöt suorittavalla yrityksellä on luvat kunnossa ja työn suorittajan tulee ilmoittaa työmaasta Aluehallintaviranomaisille, jotka valvovat töiden oikeaoppista toteuttamista.

Oikeaoppisesti kartoitetut ja puretut kohteet edistävät työturvallisuutta

Ympäristölle haitallisia asbestikuituja ei pääse kulkeutumaan ympäristöön, kun asbestipurku on suoritettu oikein. Kun asbestia sisältävä materiaali on oikeaoppisesti poistettu, ja kuljetettu pois työmaalta, täytyy vielä huolehtia asbestipölylle altistuneen alueen puhdistuksesta. Asianmukainen ilmanäyte täytyy toimittaa tutkittavaksi, jotta ilman puhtaus pystytään selvittämään. Näytteenoton periaatteet opetetaan asbestipurkutyön koulutuksessa. Näytteen tutkiminen kestää normaalisti 1-2 päivää ja muun muassa työterveyslaitos tekee kyseisiä näytteen tutkimuksia. Näytteen ollessa puhdas voidaan työmaalta poistaa suojaukset ja työskentelyä voi jatkaa normaalioloissa.

Uusi asbestilaki aiheuttaa hieman enemmän vaivaa, mutta sen tarkoituksena on parantaa asbestikohteissa työskentelevien turvallisuutta. Riskien tunnistaminen ja tiedostaminen yhdistettynä ammattitaitoon luo osaamisen turvalliseen työskentelyyn.

Lue lisää asbestilta suojautumisesta!