Kokeneet asbestipurkajat rekisteriin ennen vuoden loppua — uusi koulutus osaajille

Asbestipurkua koskeva uudistunut lainsäädäntö on ollut voimassa kohta 1,5 vuotta ja siirtymäaika lähenee loppuaan. Uusia asbestipurkajia on koulutettu satoja, ja yrityksiä joille on myönnetty asbestipurkutyölupa, löytyy rekisteristä tällä hetkellä 290 kappaletta.

— Aluehallintoviraston mukaan ilmoitusmäärät asbestipurkutöistä ovat kasvaneet huomattavasti mutta tietoisuus uusista vaatimuksista ja asian vakavuudesta ei ole vielä kaikkia tahoja tavoittanut. Lisätietoa ja opastusta tarvitaan niin tilaajille kuin urakoitsijoillekin, Alertumin toimitusjohtaja Riku Aho kertoo.

Asbestipurkua koskeva uusi asbestilaki ja muuttuneet rekisteröintivaatimukset ovat yllättäneet monet yritykset. Erityisesti rakennusalan saneerauksia tekevät yritykset ovat olleet hämmentyneitä uusista vaatimuksista liittyen purkajien tutkintovaatimuksiin, yritysten lupiin, kartoituksen ja näytteenoton vaatimuksiin.

— Olemme vähän reilun vuoden aikana vastanneet aika moneen kyselyyn, ja ohjanneet yrityksiä ja henkilöitä oikeisiin toimintatapoihin. Erityisesti kyselijöinä ovat olleet kattoremontteja ja huoneistojen sisäremontteja tekevät yritykset ympäri Suomea, Aho paljastaa.

Ammattilaiset asbestipurkutyöluparekisteriin

— Seuraavana ryhmänä lainsäädännön muutoksessa ovat vanhat ”jermut”, eli kokeneet asbestipurkajat, jotka ovat käyneet koulutuksen ennen vuotta 2011. Heiltä puuttuu nykylain vaatima tutkinto tai tutkinnon osa. Heidät pitäisi saada rekisteriin ennen vuoden vaihdetta, Aho sanoo.

Rekisteriin pääsyn yhtenä ehtona on suoritettu uuden asbestilainsäädännön mukainen tutkinto.

— Nyt on kiire, koska koulutuksen jälkeen vie jopa yli kuukauden ennen kuin tutkintotoimikunta vahvistaa suoritukset ja lähettää tutkintotodistukset tutkinnon suorittajalle. Vasta tämän jälkeen on mahdollista toimittaa rekisteröintipyyntö Aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten, Aho muistuttaa.

Uusi asbestipurkutyökoulutus osaajille

— Olemme luoneet yhdessä Asbestipurkutyön asiantuntijoiden kanssa erityiskoulutuksen kokeneille purkajille, jolla he voivat päivittää tietonsa lakimuutoksista ja nykyaikaisista laitteista, toimintamalleista ja käytännöistä siten, että varmistamme riittävän osaamisen tutkinnon teoriakokeeseen ja näyttöön, Aho mainitsee.

Näyttökokeen vastaanottaa koulutuksen jälkeen valtuutettu oppilaitos, joka toimittaa näytöt rakennusalan tutkintotoimikunnan arvioitaviksi. Todistuksien saapumisen jälkeen toimitamme tutkintotodistukset osallistujille sekä tarvittaessa rekisteröintipyynnöt Aluehallintoviraston ylläpitämään asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin.

Hae uusi asbestipurkutyölupa

Yritysten tulee hakea uudet Asbestipurkuluvat ennen vuoden vaihdetta. Lupahakemus tulee olla jätetty kuukausi ennen vuoden vaihtumista eli marraskuun lopussa, jotta lupa pysyy voimassa ilman katkoksia.

Asbestipurkua voi lähteä suorittamaan, kun seuraavat asiat ovat kunnossa:

  • Yrityksen on haettava asbestipurkutyölupa ja täytettävä siihen liittyvät vaatimukset. Lue ohje asbestipurkutyöluvan hakemiseksi.
  • Yritys rekisteröidään asbestipurkutyöluparekisteriin
  • Henkilöt, jotka tekevät tai johtavat purkutöitä on saatava purkajien rekisteriin, koulutus ja tutkintovaatimus rekisteriin pääsyn edellytyksenä
  • Rakennustyömaan turvallisuussuunnitelmassa otettava huomioon asbestipurku ja siitä on tehtävä oma kirjallinen turvallisuussuunnitelma
  • Asbestikartoitus pitää olla suoritettu ja purettavassa rakenteessa on todettu asbestikuituja todistettavasti joko kartoituksessa tai näytteenoton menetelmin

Lue myös: ​Uuden Asbestilain aiheuttamat velvollisuudet työn tilaajalle ja toteuttajalle