​Onko työpaikan pelastussuunnitelma turha?

Pelastussuunnitelma, tuo turvallisuusasiakirja, joka monessa yrityksessä koetaan lakisääteiseksi möröksi tai ylimääräiseksi kustannukseksi. Onko se turha?

Se riippuu täysin siitä, kuinka sitä käytetään. Hyvinkin tehty suunnitelma voi olla osittain turha, jos se laatimisen jälkeen jätetään hyllyssä sijaitsevaan turvallisuuskansioon pölyttymään.

Perehdytys – Miten työpaikan pelastussuunnitelma sitten saadaan hyödylliseksi asiakirjaksi?

Suurin hyöty saadaan, kun suunnitelmassa olevat asiat siirretään käytäntöön. Työntekijät tulisi perehdyttää suunnitelman olennaisiin turvallisuusasioihin. Se, että jokainen perehtyy omalla ajallaan ei välttämättä ole toimivin saatikka luotettavin keino riittävään perehdytykseen.

Teoriasta käytäntöön – Mitä perehdytys voisi sisältää?

Jokaisen työntekijän pitäisi ensinäkin olla tietoinen oman työrakennuksensa turvallisuusjärjestelyistä, esimerkiksi millaisia järjestelmiä heillä on käytössä tai mistä tietää, että kiinteistössä on palohälytys. Toimintaan ja ympäristöön liittyviin riskeihin sekä miten näihin ollaan varauduttu tulisi myös tutustua.

Käytännön kannalta tärkeimpiä osioita pelastussuunnitelmasta ovat toimintaohjeet, joissa selostetaan kuinka erilaisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa toimitaan kyseisessä kiinteistössä. Lisäksi henkilökunnan on suositeltavaa kiertää työpaikan tilat turvallisuuskävelyn muodossa läpi, jotta esimerkiksi poistumisharjoituksen reitit ja turvallisuusjärjestelmät tulevat tutuiksi kaikille. Perehdytys voidaan toteuttaa osana henkilökunnan paloturvallisuuskoulutusta. Lue lisää kiinteistöturvallisuudesta täältä!

Työpaikan pelastussuunnitelman ja perehdytyksen tulisi olla räätälöity juuri sitä koskevaan rakennukseen ja työpaikkaan

Yleiset toimintaohjeet kyllä toimivat mutta aina parempi mikäli ohjeistukset on luotu silmällä pitäen juuri sitä omaa työpaikkarakennusta. Rakennukset kuitenkin poikkeavat paljon toisistaan niin rakenteellisesti kuin teknisiltä järjestelmiltäänkin. Lisäksi lähiympäristö saattaa luoda seikkoja, jotka ohjeistuksessa pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi kiinteistön remontti tai lähellä oleva rakennustyömaa saattaa muuttaa olosuhteita hetkellisesti turvallisuuden kannalta.

Kertaaminen

Mikäli olosuhteet tai toiminta olennaisesti muuttuu, on muistettava myös päivittää pelastussuunnitelma ja siirtää päivittynyt tieto työntekijöille. Turvallisuusasioita ja -käytänteitä on hyvä muutenkin kerrata vanhojen työntekijöidenkin osalta aina silloin tällöin. Perehdytykseen voidaan liittää mukaan myös käytännön harjoitteita, esimerkiksi poistumisharjoitus tai alkusammutusharjoitus.

Lue myös: Alertum lisää resursseja turvallisuuskoulutusten kehittämiseen.

Preston tarjoaman avaimet käteen -palvelun avulla pidät pelastussuunnitelmasi aina ajan tasalla. Tutustu ja pyydä tarjous.

Tämän blogikirjoituksen on kirjoittanut Alertumin turvallisuusasiantuntija Nico Laurell.